Parametry oferty faktoringu jawnego w Finea

Rodzaj faktoringu:faktoring niepełny
Max. limit finansowania:200 000 PLN
Min. limit finansowania:1 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
spółka cywilna
rolnik będący płatnikiem VAT
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
Max. termin płatności:60 dni
Min. termin płatności:14 dni
Finansowanie faktury (brutto):80% do 100%
Czas wypłaty:24 h
Koszt:Zamawiam kalkulacje