flexidea

Parametry oferty faktoringu niepełnego w Flexidea

Rodzaj faktoringu:faktoring eksportowy
Max. limit finansowania:2 mln PLN
Min. limit finansowania:1000 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
spółka cywilna
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa:PLN
Max. termin płatności:120 dni
Min. termin płatności:10 dni
Finansowanie faktury (brutto):80% do 100%
Czas wypłaty:do 24h
Koszt:Zamawiam kalkulacje