Parametry oferty fakturatka w NFG

Rodzaj faktoringu:faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:50 000 PLN
Min. limit finansowania:500 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
Min. wiek firmy:12 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:PLN
Max. termin płatności:1080 dni
Finansowanie faktury (brutto):100%
Czas wypłaty:w dniu płatności faktury
Koszt:Zamawiam kalkulacje