Parametry oferty faktoringu jawnego w NFG

Rodzaj faktoringu:faktoring niepełny
Max. limit finansowania:250 000 PLN
Min. limit finansowania:5000 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:12 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
USD
GBP
inne
Max. termin płatności:90 dni
Min. termin płatności:7 dni
Finansowanie faktury (brutto):80%
Czas wypłaty:nawet w 5 minut
Koszt:Zamawiam kalkulacje