pragmago faktoring

Parametry limitu zakupowego w PragmaGO

Rodzaj faktoringu:faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:100 000 PLN
Min. limit finansowania:100 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
spółka cywilna
Min. wiek firmy:od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
Max. termin płatności:360 dni
Min. termin płatności:7 dni
Finansowanie faktury (brutto):100%
Czas wypłaty:2 h
Koszt:Zamawiam kalkulacje