Parametry oferty faktoringu jednorazowego w SMEO

Rodzaj faktoringu:faktoring niepełny
Max. limit finansowania:2 mln PLN
Min. limit finansowania:300 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka osobowa
spółka z o.o.
rolnik będący płatnikiem VAT
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
Max. termin płatności:90 dni
Min. termin płatności:7 dni
Finansowanie faktury (brutto):80%
Czas wypłaty:5 minut
Koszt:Zamawiam kalkulacje