Podpisując umowę z firmą faktoringową każdy przedsiębiorca otrzymuje swój własny limit faktoringowy. Jest to kwota, z której może korzystać w ramach faktoringu. Limit jest odnawialny, a prawidłowo dobrany przynosi spore korzyści z faktoringu.

Faktoring to usługa, która polega na wykupie przez faktora od przedsiębiorcy faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności. Firma faktoringowa przyznaje klientowi limit faktoringowy i w jego ramach wypłaca mu zaliczkę z danej faktury. W ten sposób przedsiębiorca uzyskuje niezbędne środki wcześniej i może bez problemu kontynuować swoją działalność, nie martwiąc się o to, kiedy kontrahent opłaci fakturę. Czy jest limit faktoringowy i co ma wpływ na jego wysokość?

Czym jest limit faktoringowy?

Limit faktoringowy jest to maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może otrzymać korzystając z faktoringu. Ma on charakter odnawialny, a więc w momencie, gdy nasz kontrahent opłaci należność z tytułu faktury, zwiększa się dostępna kwota finansowania.

Firma faktoringowa ustanawia limit finansowania na podstawie analizy przedsiębiorstwa. Czerpie w tym celu z różnych danych, m.in.: sprawdza sytuację finansową firmy, dane z BIK, terminowość spłat, a także naszych kontrahentów.

Istnieją dwa rodzaje limitów – limit globalny i sublimity. Wysokość limitu faktoringowego jest ustanawiana przez faktora i zapisana w umowie faktoringowej.

Jakie są rodzaje limitów faktoringowych?

Są dwa limity faktoringowe: limit globalny i sublimit.

  • Limit globalny: inaczej nazywany jest limitem faktoringowym, określa maksymalną kwotę finansowania, którą faktorant może otrzymać od faktora w ramach finansowania kontrahenta. Przy wykorzystaniu tego limitu nie ma znaczenia liczba odbiorców ani faktur. W ramach limitu globalnego faktorant otrzymuje tzw. sublimity.
  • Sublimit: inaczej zwany limitem kontrahenta, to limity finansowania, które faktor przyznaje na danego kontrahenta. Sublimit określa maksymalną kwotę, która może zostać wypłacona w ramach finansowania faktur danego kontrahenta. Łączna kwota sublimitów, która jest wyższa od limitu globalnego, daje większą elastyczność w zakresie finansowania.

Warto tu wskazać, że limit faktoringowy jest ważniejszy niż sublimity.

Co ma wpływ na wysokość limitu faktoringowego?

Limit faktoringowy to jeden z najważniejszych elementów umowy. Jest przyznawany na podstawie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przy ustalaniu jego wysokości, firma faktoringowa bierze pod uwagę kilka czynników, takich jak:

  1. Kondycja finansowa firmy: czy ma jakieś zaległości, jakie ma obroty, przychody;
  2. Poziom obrotów: im wyższe obroty, tym może być przyznany wyższy limit;
  3. Rodzaj działalności: jeśli firma działa w branży postrzeganej jako ryzykowna pod względem wypłacalności, to taka informacja wpływa na wysokość przyznanego finansowania;
  4. Praktyki płatnicze: faktor zweryfikuje, jakie praktyki stosuje klient w relacjach z kontrahentami. Sprawdzi stosowane terminy płatnośc: jaka jest ich długość, a także jaka jest częstotliwość regulowania faktur przez kontrahentów;
  5. Dane z BIK i BIG-ów: faktor sprawdza wszelkie informacje o zadłużeniach, w tym celu weryfikuje wpisy w Biurze Informacji Kredytowej, a także w biurach informacji gospodarczej. Negatywne wpisy, informujące o zadłużeniach, mają wpływ na decyzję o przyznaniu limitu;
  6. Wiarygodność kontrahentów: przy ocenie wysokości limitu faktoringowego, sprawdzana jest również historia płatności kontrahentów, a także ich wiarygodność. Np. czy są to podmioty z odpowiednim stażem, czy są rzetelnymi płatnikami itd. Spotkasz się z tym, np. przy wnioskowaniu o faktoring niepełny (z regresem);
  7. Rodzaj faktoringu: nie bez znaczenia jest też rodzaj faktoringu, z którego chcemy skorzystać. To również ma wpływ na wysokość limitu faktoringowego.

Dlaczego warto posiadać dobrze dopasowany limit faktoringowy?

Odpowiednio dopasowany limit faktoringowy jest ważny m.in. ze względu na płynność finansową. Dobrze ustalony pozwoli na rozwój firmy, uregulowanie wymaganych należności i bieżących wydatków firmy, jak opłacanie podatków, wynagrodzeń pracowników czy rat kredytu.

Oprócz tego gwarantuje elastyczność i budowanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu, że taki limit odnawia się za każdym razem, gdy kontrahent ureguluje fakturę, zyskujemy większą dostępną kwotę finansowania. Tym samym możemy elastycznie podchodzić do umów z kontrahentami, np. zaoferować im dłuższe terminy płatności, i w ten sposób budować swoją przewagę nad konkurencją.

W przypadku dobrze dobranego limitu płacimy tylko za tę kwotę, którą faktycznie będziemy wykorzystywać, nie narażamy się na dodatkowe koszty.

Jakie są konsekwencje źle dobranego limitu faktoringowego?

Z kolei źle dobrany może skutkować tym, że przedsiębiorca nie będzie mógł w pełni korzystać z jego możliwości. Może prowadzić, np. do nieoptymalnego wykorzystania finansowania, ale także wpłynąć na relacje z kontrahentami. Przedsiębiorca, którego limit jest niewystarczający na finansowanie faktur od kontrahenta, może mieć problem w relacjach handlowych.

Innym negatywnym skutkiem są opóźnienia w płatnościach. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy limit jest zbyt niski. Przedsiębiorca nie będzie mógł z pomocą limitu uwolnić środki z faktur, które pozwoliłyby na finansowanie bieżących należności, podatków itp. W takiej sytuacji, konieczne będzie zaciągnięcie zobowiązania, np. wzięcie kredytu bankowego.

Jednak nie tylko zbyt niski limit jest kłopotliwy. Tak samo zbyt wysoki może dostarczyć kłopotów, ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami. Faktorant płaci bowiem prowizję od wykorzystanego limitu. Dodatkowo, firmy faktoringowe pobierają prowizję przygotowawczą od wartości udzielonego limitu faktoringowego. Tym samym nie warto płacić za kwotę limitu, którego nie będziemy w stanie wykorzystać.

Czy można zmienić limit faktoringowy?

Tak, możemy zmienić limit faktoringowy. Warto jednak zaznaczyć, że możemy otrzymać pozytywną decyzję, jeśli do tej pory współpraca z faktorem przebiegała dobrze, czyli np. dotrzymujemy terminów płatności, albo zwiększyliśmy obroty.

Limit faktoringowy w zależności od naszych potrzeb finansowych, możemy zwiększyć lub zmniejszyć. Jak to zrobić? Zwykle wystarczy po prostu skontaktować się z firmą faktoringową i zawnioskować o zmianę limitu.

Sam telefon lub mail może nie wystarczyć. Faktor może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą, jaka jest nasza aktualna sytuacja finansowa i czy w ogóle możemy sobie pozwolić na zwiększenie limitu.