Jedną z podstawowych decyzji każdego kredytobiorcy jest to, czy wziąć kredyt w złotówkach, czy może w obcej walucie. Coraz więcej osób decyduje się na to drugie rozwiązanie – korzystniejsze, choć bardziej ryzykowne.

Czym różnią się te formy kredytu? Podjęcie decyzji o tym, czy kredyt chce się zaciągnąć w złotówkach, czy w obcej walucie to jedno z głównych zadań kredytobiorcy. Bardzo wiele osób zaciąga nadal kredyt w złotówkach, ponieważ jest on faktycznie bezpieczniejszy od kredytu w walucie obcej. Dlaczego? Złotówka jest walutą obowiązującą na terenie Polski, dlatego w spłacie kredytu nie ma ryzyka, że rata nagle gwałtownie się zmieni ze względu na wahanie kursu walut. W kredycie walutowym to ryzyko występuje – i o ile może być korzystne dla spłacającego, o tyle zwykle negatywnie wpływa na kredyt i zwiększa jego ratę. Dzieje się tak przy rozmaitych wahaniach kursu, zwłaszcza zaś wtedy, kiedy złotówka osłabia swoją pozycję względem waluty, w której wzięty jest kredyt. Wówczas może okazać się, że rata kredytu w przeliczeniu na złotówki jest o wiele wyższa, niż początkowo.

Warto mieć również na uwadze, że do kosztów kredytu walutowego dochodzi tzw. spread, który może zwiększać koszt raty. Jednocześnie jednak, kredyt walutowy może pozwolić kredytobiorcy na znaczny zysk, kiedy złotówka umacnia swoją pozycję względem danej waluty. Dodatkowo, kredyt walutowy zwykle jest również niżej oprocentowany, ale przy tym trudniej go zdobyć – potrzeba jest większa zdolność kredytowa niż w przypadku kredytu w złotówkach. Ostatecznie, jeżeli kredytobiorca stwierdzi, że kredyt w danej walucie nie jest dla niego na dłuższą metę opłacalny, może dokonać przewalutowania. Oznacza to, że pozostała do spłaty kwota zostanie przeliczona ze złotówek na obcą walutą albo z obcej waluty na złotówki (bądź inną walutę). Czasami taki zabieg jest opłacalny, ale trzeba pamiętać, że wiąże się z nim konieczność poniesienia kosztów prowizji.

Słowniczek pojęć

  • Spread
    to nic innego jak różnica między ceną sprzedaży i kupna w przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych w obcej walucie. Wypłata kredytu od kredytodawcy odbywa się w cenie kursu kupna danej waluty, natomiast spłata rat przez kredytobiorcę – w cenie kursu sprzedaży waluty. Oznacza to zazwyczaj, że wypłacany kredyt jest mniejszy niż kwota kredytu, która pozostaje do spłaty kredytobiorcy. Spread naliczany jest automatycznie do kwoty pozostałej do spłaty oraz zwiększa ratę kredytu. Spread jest jednym z wyższych kosztów w spłacie kredytu – może wynosić nawet do 10%.