Które banki udzielają kredytów hipotecznych w euro i kiedy opłaca się podpisać taką umowę? Sprawdzamy oferty i opłacalność tego rozwiązania.

Przede wszystkim, aby uzyskać kredyt hipoteczny lub inny, dowolny produkt kredytowy w euro, należy zarabiać w takiej samej walucie. To pokłosie wydarzeń, które miały miejsce po masowym zaciąganiu przez Polaków zobowiązań we frankach i najważniejszy warunek, który zgodnie z rekomendacjami KNF należy spełnić.

Kredyt w euro — co trzeba wiedzieć?

Kredyty w euro należą do grupy zobowiązań walutowych, czyli są udzielane w walucie innej niż polski złoty. Odmienna nazwa określająca tego typu finansowanie to najczęściej kredyt dewizowy.

Pieniądze pożyczone w walucie, która nie obowiązuje w danym kraju, mogą być niekiedy bardzo atrakcyjne pod kątem kosztów, jednak, by je otrzymać, trzeba spełnić pewne dodatkowe warunki.

Czy kredyt w euro się opłaca?

Jeżeli przy ocenie oferty kredytów, weźmiemy pod uwagę wyłącznie ich oprocentowanie, zobowiązanie w euro może być bardzo korzystne. Kredyty złotowe generują z reguły wyższe odsetki niż warianty walutowe. Dzieje się tak za sprawą wyższych stóp procentowych niż w innych strefach walutowych.

Zarówno w przypadku kredytu gotówkowego jak i hipotecznego, oprocentowanie to jednak nie wszystko. To, czy kredyt w euro będzie się opłacał, zależy od indywidualnej sytuacji każdego konsumenta.

Kilka przykładów:

 • osoba, która zarabia w euro, zaciągając kredyt w tej walucie, nie ponosi ryzyka walutowego;
 • regulując należności wobec banku bezpośrednio w walucie zobowiązania, klient nie ponosi kosztu spreadu walutowego;
 • każdy, kto planuje kredyt hipoteczny w euro, musi liczyć się z koniecznością posiadania wkładu własnego na poziomie nawet 35%-40%.

Na niekorzyść kredytów w euro przemawia jednak ich niska dostępność. W tej chwili niewiele banków dysponuje ofertą tego typu. Analiza zdolności kredytowej również odbywa się w tym przypadku na nieco innych zasadach, a potencjalny kredytobiorca musi wykazać się ponadprzeciętnie dobrą sytuacją finansową.

Jeśli nasz dochód otrzymujemy w euro, a zdolność kredytowa jest na wysokim poziomie, warto natomiast rozważyć produkt tego typu.

Jak wziąć kredyt walutowy?

Proces zaciągania kredytu w euro jest bliźniaczo podobny do zawierania umowy o kredyt złotówkowy. Dodatkowym etapem, który może się pojawić w przypadku starań o zobowiązanie walutowe, jest konieczność przetłumaczenia niektórych dokumentów na język obcy.

Procedura ubiegania się o kredyt w euro w 3 krokach:

 1. Kontaktujemy się z doradcą wybranego banku — instytucji, co do której mamy pewność, że udziela kredytów walutowych.
 2. Kompletujemy potrzebną dokumentację i dołączamy ją do wypełnionego wniosku kredytowego, który składamy w oddziale banku.
 3. Czekamy na ocenę wniosku i decyzję kredytową, która będzie oczywiście zależna od tego, czy zgodnie z regulaminem banku, spełniamy wszystkie kryteria, by otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki w innej niż PLN walucie.

Kto może wziąć kredyt w euro?

Aby ograniczyć bankom możliwość udzielania kredytów w obcych walutach, Komisja Nadzoru Finansowego wydała tzw. Rekomendację S, zgodnie z którą umowy o kredyty walutowe mogą być zawierane wyłącznie z konsumentami, których dochód uzyskiwany jest w większości w walucie zobowiązania.

W praktyce oznacza to, że kredyt w euro zaciągniemy wyłącznie, jeśli zarobki spływają na nasze konto w EUR.

Nie jest to oczywiście jedyny warunek — bank każdorazowo sprawdzi też naszą zdolność kredytową oraz pozostałe wymogi formalne.

Jakie są warunki udzielenia kredytu w euro?

Sam wniosek kredytowy w przypadku zobowiązań w obcej walucie to nie wszystko. Tego typu świadczenia z reguły nie są dostępne “na klik” i wymagają skompletowania odpowiedniej dokumentacji, w skład której wchodzą:

 • dokument poświadczający legalne zatrudnienie za granicą (umowa o pracę, kontrakt, etc.) – banki bardzo często wymagają od aplikujących udokumentowania co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy poza Polską;
 • wyciąg z konta bankowego;
 • dokument tożsamości;
 • raport zamiejscowego Biura Informacji Kredytowej lub historia kredytowa udokumentowana w innej formie.

W niektórych sytuacjach banki proszą również o dostarczenie pozwolenia na stały pobyt i pracę za granicą oraz tłumaczenia wszystkich formularzy.

Gdzie można dostać kredyt w euro?

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt w euro był popularnym produktem, dostępnym w ofercie bardzo wielu banków. Niemal wszystkie instytucje udzielały zobowiązań walutowych na szeroką skalę.

Na pewno większość z nas pamięta lata 2005-2008 i tzw. boom na kredyty we frankach szwajcarskich. Trudności z ich spłatą większości frankowiczów sprawiły jednak, że KNF nałożyła na banki wiele obostrzeń, a liczba propozycji finansowania walutowego zmniejszyła się z kilkunastu do… dwóch.

Jakie banki w Polsce dają kredyt w euro?

W polskich bankach, w europejskiej walucie znajdziemy niemal wyłącznie kredyty hipoteczne.

Produkt ten oferuje:

 • Pekao S.A. — podpisanie umowy walutowej jest tu dostępne tylko dla osób dysponujących trwającą co najmniej 12 miesięcy, zagraniczną umową o pracę i minimum 30-procentowym wkładem własnym. W Pekao możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny w euro ze stałym oprocentowaniem przez 5 pierwszych lat.
 • Alior Bank — kredyt hipoteczny w euro jest tu dostępny dopiero po okazaniu umowy o pracę za granicą. Alior dopuszcza jednak jej krótszy, 6-miesięczny staż. Równowartość zarobków wpływających co miesiąc na nasze konto musi wynosić minimum 5 000 zł.

Dodatkowe informacje na temat kredytów hipotecznych w euro i ich specyfiki znajdziesz w dalszej części artykułu.

Kredyt hipoteczny w euro — najważniejsze informacje

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego w euro to przede wszystkim:

 • zarobki w tej samej walucie obcej,
 • dysponowanie minimum 30% wkładem własnym,
 • zdolność kredytowa na bardzo wysokim poziomie.

Aby wziąć kredyt hipoteczny w euro, konieczne jest przygotowanie sporej ilości dokumentów i — najczęściej — przetłumaczenie ich u tłumacza przysięgłego. W zamian za przebrnięcie przez te formalności możemy otrzymać umowę kredytową na korzystnych warunkach.

Stawki kredytów walutowych są inne niż stawki zobowiązań zaciąganych w złotówkach i nie ustala ich polska Rada Polityki Pieniężnej. Z czego wynika niższe oprocentowanie kredytu w euro? Czytaj niżej.

Jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego w euro?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego wypłacanego w EUR ma zwykle dwie składowe.

 1. Stopa procentowa EURIBOR — niższa niż WIBOR, który wpływa na wysokość raty kredytu złotówkowego;
 2. Marża banku — z reguły wyższa niż marża towarzysząca kredytom w złotówkach.

Aby jednak poznać całkowite koszty kredytu hipotecznego, musimy poza oprocentowaniem wziąć pod uwagę opłaty z tytułu:

 • prowizji — za udzielenie, rozpatrzenie wniosku lub sporządzenie umowy,
 • ubezpieczenia — przy kredycie hipotecznym banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości, a także od utraty pracy czy życia.

Wybór waluty kredytu hipotecznego — jakie oprócz euro?

Uzyskanie kredytu hipotecznego w obcej walucie nie jest oczywiście jednoznaczne z otrzymaniem na konto pieniędzy w euro. Możliwe waluty kredytów udzielanych obecnie przez banki, to także m.in.:

 • USD — dolary amerykańskie,
 • GBP — funty brytyjskie,
 • NOK — korony norweskie,
 • SEK — korony szwedzkie.

Dodaj komentarz