Osoby, które prowadzą działalność rolniczą, mogą skorzystać z dodatkowych środków, np. na utrzymanie płynności finansowej. Wystarczy, że zawnioskują o kredyt rolniczy. To rodzaj finansowania zewnętrznego, które jest dostępne dla osób prowadzących działalność rolniczą. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z takich środków, czy są kredyty preferencyjne dla rolnika i gdzie szukać najlepszych ofert?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to pracochłonne i obciążające finansowo zadanie. Wiąże się z nim utrzymanie ziemi, zwierząt, modernizacja maszyn i sprzętu czy zakup dodatkowej użytków rolnych. Takie inwestycje wiążą się zazwyczaj z wysokimi kwotami. Dlatego też nie brakuje chętnych na dodatkowe finansowanie, zwłaszcza wśród rolników, którzy mają większe gospodarstwa. Do wyboru mają oni zarówno ofertę przygotowaną przez banki komercyjne, jak i mogą skorzystać z kredytów z dopłatami rządowymi.

Czy istnieją specjalne kredyty dla rolników?

Osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne, mogą skorzystać ze specjalnych ofert kredytów przygotowanych właśnie dla nich przez banki komercyjne. Są to oferty produktów dostosowane do specyfiki branży rolnej. Mają lepsze warunki względem tradycyjnych kredytów gotówkowych. Niektóre banki mogą wymagać od rolnika przedstawienia prognoz finansowych, a także dodatkowego zabezpieczenia kredytu, np. w postaci sprzętu rolniczego czy ziemi, albo hipoteki na posiadanej nieruchomości.

Kredyt rolniczy wyróżnia to, że zazwyczaj jest to zobowiązanie na wysoką kwotę, które musi być przeznaczone na konkretny cel.

Jednak to nie wszystko. Rolnicy, którzy szukają dodatkowych środków na inwestycje, mają do dyspozycji także preferencyjny kredyt. To produkt kredytowy, którego koszt jest ograniczony do minimum, dzięki dopłatą do oprocentowania. Pokrywane są one przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Specjalne kredyty rolnicze mogą mieć różne formy. Osoby prowadzące gospodarstwo mogą wnioskować m.in. o:

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym,
 • kredyt inwestycyjny,
 • karty kredytowe,
 • kredyt odnawialny,
 • kredyt rewolwingowy,
 • kredyt nawozowy (czyli kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej),
 • kredyt hipoteczny – zabezpieczeniem jest wtedy gospodarstwo rolne lub działka rolna, którą chcemy nabyć (możemy wziąć kredyty hipoteczne na zakup gruntów rolnych, nieruchomości rolnych, lub budowę czy remont budynków należących do gospodarstwa rolnego),
 • kredyty preferencyjne – czyli kredyty z dopłatą państwa do oprocentowania,
 • zwykły kredyt gotówkowy.

Kredyty preferencyjne 2% dla rolników – na czym polega?

Kredyt preferencyjny to rodzaj linii kredytowej, z której środki należy przeznaczyć na sfinansowanie określonych celów. Jest to finansowanie zewnętrzne skierowane do konkretnej grupy klientów. Taki kredyt na preferencyjnych warunkach jest przeważnie tańszy niż zwykły kredyt gotówkowy, ponieważ część jego kosztów jest dofinansowana przez państwo.

Kredyt dla rolnika z dopłatami ma atrakcyjne oprocentowanie – wynosi ono tylko 2% (pozostałą część kosztów oprocentowania opłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne, może przeznaczyć środki z takiego kredytu na zakup użytków rolnych, nowych lub używanych maszyn, a także innych potrzebnych urządzeń.

W przypadku takiego kredytu można zastosować karencję w spłacie kapitału lub prolongaty w spłacie części albo całości zadłużenia, kapitału lub odsetek.

Kto może dostać kredyt dla rolnika 2%?

Kredyt preferencyjny na inwestycje dla rolników jest przeznaczony dla konkretnej grupy osób. Mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność rolniczą.

Są one skierowane są do osób, które zajmują się pracami związanymi z:

 • rolnictwem,
 • rybactwem śródlądowym,
 • przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków czy mięczaków,
 • działami specjalnymi produkcji rolnej, np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów, roślin itp.

Taki kredyt dla rolnika można zaciągnąć zazwyczaj na długi okres, zwykle maksymalnie na 15 lat i spłacać go w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Wysokość kwoty finansowania jest uzależniona od tego, ile będzie wynosić przedsięwzięcie, a także od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Co ważne taki kredyt może być tylko uzupełnieniem środków własnych kredytobiorcy na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym.

Na co można wziąć kredyt rolniczy?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, kredyt dla rolnika na preferencyjnych warunkach, a także inne rodzaje kredytów rolniczych można przeznaczyć tylko na konkretny cel opisany w regulaminie. Przede wszystkim takie finansowanie zewnętrzne może zostać przeznaczone na sfinansowanie zakupu, m.in.:

 • nowych lub używanych maszyn i urządzeń do hodowli, ciągników i kombajnów;
 • środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego;
 • maszyn do sadzenia i uprawy siewu czy zbioru płodów;
 • użytków rolnych;
 • zabudowanych nieruchomości rolnych;
 • zwierząt hodowlanych.

Można go również przeznaczyć na budowę, modernizację, remont budynków i budowli, będących elementami gospodarstwa rolnego, a także na pokrycie strat czy konsolidacji kilku kredytów rolniczych.

Kredyt na zakup maszyn rolniczych

W ofertach banków skierowanych do rolników, znajdziesz również specjalne finansowanie celowe na zakup maszyn. Takie zobowiązanie często nosi nazwę pożyczki dla rolników. Wybierając ten produkt bankowy, możesz za jego pomocą sfinansować zakup maszyn rolniczych nowych, jak i używanych. Jakie to mogą być maszyny?

 • Ciągniki i kombajny
 • Maszyny i urządzenia do hodowli
 • Maszyny do ochrony roślin, nawożenia i nawadniania
 • Maszyny do zbiorów
 • Maszyny do sadzenia i uprawy siewu

W przypadku takiego zobowiązania konieczne jest przedłożenie w banku planu związanego z zakupem maszyn – do czego będą potrzebne, jak będą używane. Dodatkowo po zakupie należy przedstawić również dokładne rozliczenie – wskazać na co przeznaczyliśmy środki z kredytu.

Zwykle kredyt celowy na zakup maszyn jest tańszy niż gdybyśmy zaciągnęli zwykły kredyt gotówkowy. Jednak warto, jak zawsze przy zaciąganiu jakiegokolwiek finansowania, przed podpisaniem umowy sprawdzić koszty.

Kredyt na zakup użytków rolnych

Jest to kredyt celowy, który możesz przeznaczyć na sfinansowanie zakupu użytków rolnych oraz zabudowanych nieruchomości rolnych, a także na budowę, modernizację, remont budynków i budowli, będących elementami gospodarstwa rolnego.

Do wyboru masz różne rodzaje finansowania. Możesz skorzystać z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnej, który udzielany jest w ramach tzw. linii. W przypadku użytków rolnych możesz starać się o dofinansowanie w ramach linii RR i Z (linia RR dotyczy inwestycji w rolnictwie i rybołówstwie, z kolei linia Z – użytków rolnych).

Do wyboru masz również opcję komercyjną, bez dopłat, czyli kredyt hipoteczny lub gotówkowy na zakup ziemi. W przypadku kredytu hipotecznego musisz przeznaczyć go na dokładnie opisany w umowie cel, a więc zakup ziemi, z kolei kredyt gotówkowy możesz wydać na dowolny cel.

Kredyt dla rolnika na dowolny cel

Na rynku dostępne są również kredyty, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, ale związany z gospodarstwem rolnym. Zwykle są to kredyty obrotowe dla rolników. Pieniądze możesz przeznaczyć np. na zakup materiału siewnego i sadzonek, a także środków ochrony roślin. Oprócz tego możesz sfinansować w ten sposób zakup paliwa na cele rolnicze, materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli czy pasze dla zwierząt.

Możesz zaciągnąć do 300 tys. zł bez zabezpieczeń na dowolny cel, który będzie służył w produkcji rolnej. Taki kredyt dla rolnika ma w swojej ofercie np. PKO Bank Polski.

Oprócz tego zaciągając zwykły kredyt gotówkowy również możesz przeznaczyć go na dowolnie wybrany cel, niekoniecznie związany z rolnictwem.

Zdolność kredytowa rolnika – jak jest obliczana?

Aby móc uzyskać kredyt dla rolnika trzeba spełnić pewne warunki. Przede wszystkim głównym kryterium jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Przy jej wyliczaniu, banki biorą pod uwagę dochody z gospodarstwa rolnego. Są one obliczane na podstawie hektarów przeliczeniowych lub dokumentów sprzedażowych płodów rolnych. Oprócz tego wliczają do tego wysokość przyznanych dopłat, wszelkie dochody wynikające z zeznania podatkowego, przewidywane zyski. Pod uwagę brane są również wszelkie zobowiązania kredytobiorcy, które są widoczne w BIK – kredytobiorca musi mieć dobrą historię kredytową.

Bank sprawdza również przychody osoby starającej się o finansowanie – na podstawie wyciągów z ostatnich 6 miesięcy (niektóre banki mogą prosić o zestawienie nawet z ostatnich dwóch lat).

Ważnym warunkiem, koniecznym do uzyskania kredytu, jest również posiadanie odpowiedniego stażu w prowadzeniu działalności rolniczej – minimum to 6 miesięcy, jednak niektóre banki wymagają min. 24 miesięcy stażu.

Kredyt dla młodego rolnika – czy to możliwe?

Na rynku są również oferty kredytów przeznaczone dla młodych rolników. To specjalne produkty kredytowe ze wsparciem ARiMR, oferowane w ramach programu „Młody Rolnik”. Kredytobiorca może uzyskać pomoc w spłacie kredytu do równowartości 20 tys. euro – zgodnie z kursem NBP. Kwota dofinansowanie nie może przekraczać 60 proc. kwoty kredytu.

W ramach tej oferty kredytobiorca może ubiegać się o kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych. Z tego wsparcia mogą skorzystać osoby poniżej 40. roku życia, które mają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej.

Oprócz tego, aby móc starać się o kredyt dla młodego rolnika, min. 1 ha powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie musi zajmować działalność rolnicza, a prowadzenie gospodarstwa musi nastąpić min. dzień przed złożeniem wniosku o kredyt i nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku.

Kredytobiorca może uzyskać do 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności, jednak maksymalna kwota kredytu, o jaką może wnioskować to 5 mln zł. Zobowiązanie można rozłożyć do 15 lat, a aby starać się o finansowanie, trzeba wnieść wkład własny w wysokości min. 10 proc. wartości użytków rolnych, które chcemy kupić.

Oprocentowanie kredytu rolniczego

Oprocentowanie kredytu rolniczego jest zależne od oferty finansowania, z której skorzystasz. Możesz bowiem wybrać zarówno kredyty komercyjne oferowane przez banki – i tutaj wielkość oprocentowania będzie zależeć od danej oferty i rodzaju finansowania – a także skorzystać z preferencyjnych kredytów. W tym przypadku oprocentowanie kredytu wynosi jedynie 2%, ponieważ część kosztów oprocentowania pokrywa ARiMR.

Kto oferuje kredyty dla rolników?

Kredyty dla rolników możesz otrzymać w większości banków w Polsce. Atrakcyjne oferty takiego finansowania znajdziesz zarówno wśród największych instytucji, jak PKO BP, Pekao, BP, BNP Paribas, czy Santander, ale także w mniejszych bankach spółdzielczych z grupy BPS czy SGB.

Z kolei kredyty preferencyjne znajdziesz w instytucjach takich jak m.in.: PKO BP, BOŚ Bank, BNP Paribas, Alior Bank, Velobank lub Credit Agricole Bank czy SGB Bank SA.

Ten post ma jeden komentarz

 1. roman

  jestem zainteresowany tą ofertą proszę o tel. dzwonicć pod 601483908

Dodaj komentarz