Zdolność kredytowa

Kalkulator zdolności pozwala obliczyć na jaki kredyt będzie nas stać biorąc pod uwagę aktualną sytuację.  Do jej obliczenia potrzebne będą niektóre dane np. dochód miesięczny, okres spłaty, oprocentowanie, typ raty (równa/malejąca) ilość osób w gospodarstwie domowym, a także sumy wydatków: limity na kartach i rachunkach, raty innych kredytów, inne stałe wydatki.

Powyższy kalkulator podaje na jaki okres (oraz ilość rat miesięcznych) będziesz musiał rozłożyć kredyt zakładając sumę pieniędzy jaką możesz przeznaczyć na ratę. Dane jakie trzeba podać to właśnie ta kwota raty, wysokość kredytu jaki cię interesuje, jego oprocentowanie i wybór pomiędzy ratami stałymi a malejącymi.

Czym jest zdolność kredytowa oraz jak się ją ocenia?
Jest to po prostu możliwość do spłacenia wnioskowanego kredytu czy pożyczki wraz z naliczonymi według umowy odsetkami ? a wszystko to w określonym przez obie strony czasie. W zasadzie każda osoba pracująca czy posiadająca regularne wpływy i żadnych zadłużeń posiada zdolność kredytową; ta jednak może być różna w zależności od przychodów i sytuacji prywatnej danej osoby.

Jeżeli zdolność jest niższa, można uzyskać jedynie kredyty na mniejsze kwoty, posiadające mniejsze raty ? takie, które kredytobiorca będzie w stanie spłacać comiesięcznie. W ramach jej  oceny banki oczekują zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, a także nierzadko informacji o pracodawcy.

W ten sposób analizowane jest, czy dany klient ma płynność finansową i będzie w stanie spłacać raty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w umówionym czasie. Z drugiej strony, przy określaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę również inne informacje o potencjalnym kredytobiorcy. Należą do nich na przykład dane o wykształceniu, historii pracy, ale również sytuacji rodzinnej, stanie cywilnym czy liczbie osób w gospodarstwie domowym, w tym liczbie osób na utrzymaniu klienta. (Zobacz jak zwiększyć zdolność kredytową)

Sprawdzana jest również dotychczasowa historia transakcji z bankiem: jak spłacane były ewentualne zadłużenia, czy nie było problemów z terminowością spłat oraz jakie produkty bankowe dotychczas wybierał klient. Rata Kwota, którą w ramach zaciągniętego kredytu spłaca kredytobiorca jednostce finansowej. Zawiera kwotę kredytu podzieloną przez ilość rat oraz dodatkowe odsetki umowne z tytułu przyznania kredytu przez jednostkę finansową.Każdy z banków posiada własne metody odnośnie badania, a następnie oceny zdolności kredytowej potencjalnych klientów, a osoby, które ubiegają się o przyznanie im kredytu czasem spotykają się z murem przeszkód. Banki zwracają przede wszystkim uwagę na niezamącona zdolność kredytową oraz coraz częściej (szczególnie przy kredytach hipotecznych) wkład własny. Jednakże to dochody klienta stanowią podstawę do przyznania kredytu.

Jak przebiega badanie zdolności kredytowej?
Głównym czynnikiem wchodzącym w skład tego badania jest poznanie wysokości osiąganych dochodów oraz źródeł ich pochodzenia, czy są one regularne. Dodatkowo, ważna jest informacja o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach, które pokrywa potencjalny kredytobiorca. Bank bierze pod uwagę limit na kartach kredytowych, nawet tych nieaktywnych (gdyż limit traktowany jest tako zobowiązanie), a także kredytów, które zostały do tej pory zaciągnięte.
Karta kredytowa nie jest brana pod uwagę, jeśli jesteśmy w jej posiadaniu, ale nigdy jeszcze nie została użyta. W skład analizy zdolności kredytowej wchodzi natomiast debet konta oraz aktualne kredyty odnawialne. Wymienione składniki (nawet jeśli nie są przez nas używane) wpływają na zdolność kredytową badaną przez bank, dlatego jeszcze przed skierowaniem swoich kroków do banku należy zbadać jak przedstawia się indywidualna historia potencjalnego kredytobiorcy.

Co jest brane pod uwagę w trakcie badania zdolności kredytowej?
Jak już wspomnieliśmy na początku, każdy z banków posiada inne procedury badania zdolności kredytowej, w związku z tym, przypisują one inną wagę do konkretnych czynników.
Istnieje możliwość wzięcia kredytu już nie tylko w pojedynkę i ta sytuacja jest bardziej korzysta w oczach banku, gdyż dwie osoby posiadają większy dochód, a więc logicznie rzecz biorąc, łatwiej będzie im spłacić wzięty kredyt. Kredyt może zostać wzięty razem z żoną/mężem oraz innym członkiem rodziny, ale nie tylko, gdyż w dzisiejszych czasach nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby osoby, które żyją w nieformalnych związkach podpisały razem umowę na kredyt. Oczywiście, historia tych osób zostaje dokładnie zweryfikowana.
Niezwykle ważny jest również wiek osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu. Kredyt można wziąć już po skończeniu 21 roku życia (jednakże większość banków korzysta z granicy 23 lat), a z kolei górna granica waha się między 65 a 75 lat. Przedstawiony przedział wiekowy jest ściśle związany z aktywnością zawodową wykonywaną przez te osoby, gdyż osoby w tym wieku pracują, albo są właściciela własnych jednostek gospodarczych. Dzięki aktywności zawodowej są oni idealnymi kredytobiorcami w oczach banku, oczywiście ich dochód musi być odpowiednio wysoki, co jest jak bezustannie powtarzamy najważniejszym warunkiem otrzymania kredytu.
Rodzaj zatrudnienia także odgrywa ważną rolę w oczach banku, który będzie wymagał dokumentu zaświadczającego o dochodach, który zostaje wygenerowany w miejscu pracy.
Bank również zwraca uwagę na koszty, przez koszty rozumiemy wydatki na prowadzenia domostwa, a dokładniej mówiąc czynsz, media i pozostałe opłaty. Bank posługuje się także informacją o ilości członków rodziny na utrzymaniu (w niektórych bankach na jednego członka rodziny szacuje się wydatek równy 800zł).
Jak już wcześniej wspomnieliśmy wkład własny jest bardzo ważny, ale nie tylko jego suma, chodzi również o metodę uzbierania wkładu własny. Oczywiście najlepiej, jeśli zostaje on wpłacony w oparciu o własne oszczędności, a nie pochodzący z jeszcze innego kredytu.
Niezwykle interesujące jest, że posiadanie lokat bankowych nie zwiększa zdolności kredytowej.
Przy obliczaniu zdolności kredytowej bank sugeruje się wysokością limitów zarówno na kartach kredytowych, jak również bierze pod uwagę debet na koncie osobistym oraz wysokość pozostałych kredytów. Płacenie alimentów również wpływa na zdolność kredytową, który pomniejsza zdolność kredytową osoby płacącej alimenty, ale nie zwiększa zdolności kredytowej osoby je otrzymującej.Jak zachować się w sytuacji, kiedy bank nie daje zgody na uzyskanie kredytu, gdyż zdolność kredytowa nie jest zadowalająca?
Istnieją sytuacje, kiedy zdolność kredytowa nie satysfakcjonuje banku (jest po prostu za niska), w związku z tym potencjalny kredytobiorca nie otrzyma kredytu o który się ubiegał. Pierwszą z możliwych opcji jest wygenerowanie kolejnego wniosku ? tym razem o niższą kwotę kredytu, co oczywiście nie gwarantuje nam, że bank wyda pozytywną opinię za drugim podejściem.
Można również zdecydować się na zaciągnięcie pożyczki zamiast kredytu, a w tym czasie starać się jak najbardziej poprawić własną zdolność kredytową.
W tym momencie pada pytanie jak zwiększyć zdolność kredytową. Oczywiście nie jest to najłatwiejsze zadanie, gdyż powinno się przede wszystkim uzyskać większy dochód. Zwiększenie dochodu może mieć miejsce dzięki zmianie pracy na lepiej płatną, albo na przykład uzyskaniem podwyżki.
Drugim sposobem jest pomniejszenie kosztów do absolutnego minimum. Przez tą radę rozumiemy uiszczenia wszystkim zobowiązań finansowych (karty kredytowe, debety na kontach osobistych), a nawet pozbyć się karty kredytowej, która leży nieużywana. Warto również przyjrzeć się rachunkom, które zostają uiszczane za mieszkanie i postarać się je zmniejszyć, można również popracować nad pomniejszeniem ubezpieczenia opłacanego za samochód.
Człowiek jest w stanie zaoszczędzić do nawet kilkuset złotych na rachunkach każdego miesiąca, która to kwota może w znaczny sposób wpłynąć na zdolność kredytową.
Warto jednak mieć na uwadze, że każdy z banków używa innych metod do obliczania zdolności kredytowej, dlatego nawet jeśli w jednym się nie udało, nie znaczy to wcale, że inny bank nie udzieli nam kredytu bez konieczności poprawiania zdolności kredytowej.