Kalkulator zdolności kredytowej pozwala obliczyć na jaki kredyt hipoteczny będzie nas stać biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Do jej obliczenia potrzebne będą niektóre dane np. dochód miesięczny, okres spłaty, oprocentowanie, typ raty (równa/malejąca) ilość osób w gospodarstwie domowym, a także sumy wydatków: limity na kartach i rachunkach, raty innych kredytów, inne stałe wydatki.

Kalkulator zdolności kredytowej


Wynik:

Powyższy kalkulator podaje na jaki okres (oraz ilość rat miesięcznych) będziesz musiał rozłożyć kredyt zakładając sumę pieniędzy jaką możesz przeznaczyć na ratę. Dane jakie trzeba podać to właśnie ta kwota raty, wysokość kredytu jaki cię interesuje, jego oprocentowanie i wybór pomiędzy ratami stałymi a malejącymi.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to, ocena dokonana przez bank w celu sprawdzenia czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie o które wnioskuje, powiększone o odsetki i inne koszty w czasie określonym przez harmonogram. Zdolność kredytowa to de facto najważniejszy parametr brany pod uwagę w przypadku wnioskowania o kredyt. Prawo bankowe obliguje każdy bank do jej sprawdzenia przed wydaniem decyzji (pozytywnej lub negatywnej) o udzielenie kredytu. I nie ma tu znaczenia, czy starasz się o drobny kredyt na parę tysięcy, czy dużo większy i długoterminowy kredyt hipoteczny.

Jak banki oceniają zdolność kredytową?

Dokładna metoda analizy bankowej nie jest znana, jednak wiadomo, jakie aspekty są brane pod uwagę. Dodatkowo, procedura bankowej oceny zdolności kredytowej różni się w zależności od rodzaju kredytu, o jaki wnioskujesz. Starasz się o kredyt hipoteczny? A może gotówkowy? W obu przypadkach bank na pewno zweryfikuje tożsamość i sprawdzi historię kredytową.

Przejrzy:

 • jakie miałeś zobowiązania,
 • czy spłacałeś je na czas (jeśli nie spłacałeś rat terminowo — to z jakim opóźnieniem),
 • jakie posiadasz obecnie zadłużenie,
 • czy masz problem z jego spłatą, etc.

Wszystkie te dane są przechowywane w bazach informacji gospodarczej.

Każdy Polak zarejestrowany w serwisie BIK może wygenerować specjalny, indywidualny raport, który pokazuje, jakie dane na jego temat widzi bank. Raz na 6 miesięcy jest to bezpłatne.

Bank oblicza zdolność kredytową także na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów — przede wszystkim zaświadczeniu o zarobkach. Może to być umowa o pracę, wyciąg z konta, podsumowanie KPiR — wszystko w zależności od tego, skąd czerpiesz swoje dochody.

Na uprzywilejowanej pozycji są osoby, które wnioskują o kredyt w banku, w którym posiadają konto. Bank wtedy nie wymaga wielu zaświadczeń od klienta (czasem nawet żadnych), ale pod warunkiem, że na jego koncie widoczne są liczne przepływy pieniężne.

Kalkulator zdolności kredytowej kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu hipotecznego jest nieco ciężej. Wniosek o kredyt hipoteczny uruchamia bardziej złożoną procedurę weryfikacyjną. Analityk bankowy przygląda się kredytobiorcy bardziej wnikliwie. W końcu taki kredyt jest udzielany nawet na okres 35 lat. Bank musi niemal do minimum odrzucić wątpliwość, czy przez tak długi czas klient będzie w stanie spłacać zobowiązanie.

Na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny kredytobiorca zobligowany jest do przedstawienia wielu dokumentów finansowych, wyceny nieruchomości, którą chce sfinansować kredytem, a także sporej dozy informacji na swój temat.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, bank ma 21 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku kredytowego[^1].

Jak korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

Po wejściu na dedykowaną stronę internetową otrzymasz do wypełnienia krótki formularz.

Uzupełnij rubryki dotyczące:

 • planowanego kredytu (wysokość oprocentowania, okres kredytowania, rodzaj rat),
 • Twojej sytuacji finansowej (wysokość comiesięcznych wydatków i zobowiązań, kwota dochodu).

Po wpisaniu danych od razu możesz przejść do wyniku oceny zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej pozwoli Ci w sposób orientacyjny sprawdzić, jaką maksymalną kwotę kredytu może przyznać bank.

Kalkulatorem możesz swobodnie operować i sprawdzać, jak zmiana konkretnych parametrów wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie zdolności kredytowej.

Co wpływa na ocenę zdolności kredytowej?

Na ocenę zdolności kredytowej wpływa kilka czynników. Każdy z nich jest odpowiednio analizowany przez bank podczas rozpatrywania wniosku kredytowego. Analiza tych elementów została podzielona na dwa rodzaje:

 • analizę ilościową;
 • analizę jakościową.

Analiza ilościowa

W analizie ilościowej bank bada zdolność kredytową klienta, poprzez sprawdzenie jego sytuacji finansowej.

Co jest brane pod uwagę w analizie ilościowej?

 • Dochody
  Liczy się tu łączna wysokość stałych, comiesięcznych dochodów, które można udokumentować. Mogą pochodzić one z różnych źródeł.
 • Miesięczne koszty utrzymania
  Są to stałe wydatki, które kredytobiorca ponosi w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego. Są to opłaty z tytułu m.in. czynszu, wynajmu, mediów itp.
 • Obecnie posiadane zobowiązania finansowe
  Wszelkie obciążenia finansowe zmniejszają zdolność kredytową.
  Zalicza się do nich: kredyty gotówkowe, pożyczki, pożyczki krótkoterminowe — chwilówki, limity na koncie, limity na kartach kredytowych, a nawet poręczone kredyty.

Na podstawie tych danych bank może w bardzo łatwy sposób sprawdzić, czy Twoja sytuacja finansowa pozwala na zaciągnięcie kredytu.

Analiza jakościowa

Na etapie analizy jakościowej weryfikowane są predyspozycje i skłonności klienta do regularnej spłaty zobowiązania.

Jakie aspekty weryfikowane są w analizie jakościowej?

 • Wiek
  Podeszły wiek klienta zmniejsza jego szanse na kredyt.
 • Stan cywilny
  W przypadku małżeństw, do udzielenia kredytu o wyższej kwocie (zwykle powyżej 20 000 zł) wymagana jest zgoda współmałżonka.
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym
  Im więcej osób znajduje się na utrzymaniu wnioskodawcy, tym gorzej — zmniejsza się bowiem zdolność kredytowa.
 • Wykształcenie, staż pracy, aktualne stanowisko
  Banki preferują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Są to dla nich najwiarygodniejsi klienci.
  Osoby na umowach zleceniowych, tzw. śmieciówkach, czy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie są oczywiście z automatu wykreślane. Jednak muszą one zwykle spełnić dodatkowe warunki, które uwiarygodnią ich w oczach instytucji bankowej.
  W przypadku osób prowadzących JDG częstym wymogiem jest prowadzenie działalności przez minimalny okres, ustalony przez bank. Niekiedy przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia firmy nawet przez 2 lata, zanim złoży wniosek o kredyt gotówkowy lub hipoteczny.
 • Zawód
  W bankach ceni się lekarzy, prawników, osoby zatrudnione w służbach mundurowych, w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Historia kredytowa
  Informacje dostępne w Biurze Informacji Kredytowej i innych biurach informacji gospodarczej — KRD, BIG Infomonitor, ERIF — są uważnie sprawdzane przez analityków bankowych.
  Jeśli w przeszłości klient posiadał opóźnienia w spłacie zobowiązań, z pewnością takie informacje zadziałają na jego niekorzyść.
  Z drugiej strony brak jakichkolwiek informacji w bazach to wielka niewiadoma dla banku. Nie wie on wtedy, jak klient będzie obchodzić się z pożyczkami oraz innymi zobowiązaniami. i co najważniejsze — jak zachowa się odnośnie kredytu, o który wnioskuje.

Czy można dostać kredyt bez zdolności kredytowej?

Żaden bank nie udzieli kredytu bez wykazania zdolności kredytowej klienta. Z jednej strony to zła wiadomość — bez zdolności kredytowej nie otrzymasz potrzebnego finansowania. Z drugiej zaś ma to swoje pozytywy — być może Twoja sytuacja finansowa faktycznie nie pozwala na zaciągnięcie nowego zobowiązania. I nawet jeśli teraz tego nie odczuwasz, to później po prostu nie poradziłbyś sobie z jego spłatą.

Drugą stroną medalu jest sytuacja, gdy na brak zdolności kredytowej wpłynęła zła historia kredytowa. Niekorzystna przeszłość finansowa niestety mocno rzutuje na możliwość wzięcia kredytu, mimo że Twoja obecna sytuacja finansowa może być o niebo lepsza niż kiedyś.

Brak zdolności kredytowej — co zrobić?

Jeśli weryfikacja zdolności kredytowej nie przebiegła po Twojej myśli, spróbuj zaciągnąć kredyt z inną osobą. Może to być współmałżonek, siostra, brat, matka, znajomy itd. Ważne, aby druga osoba posiadała dochód i wykazywała zdolność kredytową.

Jeśli kredyt w tandemie nie wchodzi w grę, masz do wyboru również pożyczki pozabankowe. W instytucjach pozabankowych nie panują tak restrykcyjne reguły weryfikacji zdolności kredytowej, jak ma to miejsce w bankach.

Na rynku finansowym istnieje bardzo wiele firm, które oferują pożyczki nawet osobom widniejącym w bazach danych. Nic straconego!