Sprzedaż mieszkania, które zostało kupione z pomocą kredytu hipotecznego nie jest problemem. Expander podpowiada, że w takiej sytuacji kupujący powinien zgodzić się na transakcję pod warunkiem, że będzie miał pewność usunięcia hipoteki ciążącej na mieszkaniu. Zwykle odbywa się to w taki sposób, że część płaconej ceny trafia bezpośrednio do banku, aby spłacić zadłużenie. Na konto sprzedającego trafia natomiast różnica między ceną mieszkania, a zadłużeniem z tytułu kredytu.

Zanim ktoś zdecyduje się na zakup mieszkania powinien poprosić sprzedającego o podanie numeru księgi wieczystej. Dzięki niemu będzie mógł sprawdzić czy znajdują się w niej jakieś wpisy np. na rzecz banku, który udzielił kredytu na jego zakup. Taki wpis nie jest problemem pod warunkiem, że kupujący ma pewność, że zostanie on usunięty zaraz po zawarciu transakcji.

Aby zyskać pewność, że dług zostanie spłacony i hipoteka zwolniona, kupujący zwykle domaga się specjalnego zaświadczenia. Bank podaje w nim kwotę aktualnego zadłużenia, numer rachunku do spłaty tego długu oraz zobowiązanie do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej po otrzymaniu spłaty. Po podpisaniu aktu notarialnego, kupujący przelewa podaną w zaświadczeniu kwotę na konto banku, a resztę na konto sprzedającego.

Dla przykładu, gdy mieszkanie jest sprzedawane za 300 000 zł, a pozostałe zadłużenie na kredycie to 200 000 zł, to kupujący przelewa bankowi 200 000 zł, a sprzedającemu 100 000 zł. Jeśli kupujący zaciąga kredyt na zakup, to w księdze wieczystej pojawia się nowy wpis na rzecz banku, który udziela finansowania. Stary wpis (banku sprzedającego) zostaje natomiast usunięty.

Wart też dodać, że czasami może zdarzyć się tak, że zadłużenie jest wyższe niż wynosi wartość sprzedawanego mieszkania. Tak może być np. jeśli na zakup został zaciągnięty kredyt we frankach szwajcarskich. W takiej sytuacji kupujący zgodzi się na przeprowadzenie transakcji pod warunkiem, że sprzedający nadpłaci swój kredyt. Powinien on nadpłacić taką kwotę, aby zadłużenie spadło na tyle, aby po doliczeniu odsetek i ewentualnej prowizji, nie przekroczyło kwoty płaconej za dane mieszkanie. Tylko wtedy kupujący ma bowiem pewność, że cały dług zostanie spłacony i że bank zgodzi się wykreślić wpis w księdze wieczystej.

Artykuł powstał dzięki wsparciu eksperta finansowego Expander.

Dodaj komentarz