Każda osoba, która zamierza ubiegać się o kredyt lub pożyczkę, musi liczyć się z tym, że kredytodawca zbada jej zdolność kredytową. Jest to podstawowy parametr, który instytucje finansowe biorą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. Co wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej i od czego ona zależy?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami przez osobę wnioskującą o kredyt. Obliczając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, bank określa prawdopodobieństwo, z jakim będzie on w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania, a zarazem poziom ewentualnego ryzyka. Dzięki temu może ustalić, czy zadłużenie będzie spłacane terminowo i bez zakłóceń.

Należy pamiętać, że bank dokonuje analizy zdolności kredytowej za każdym razem, gdy otrzyma wniosek kredytowy. Nie ma znaczenia, o jaki rodzaj kredytu wnioskujemy, w jakiej wysokość, na jaki okres kredytowania. Nie ma zatem różnicy czy klient wnioskuje o wysoki kredyt hipoteczny na 30 lat, czy o niewielki kredyt gotówkowy, który zamierza spłacić w ciągu 6 miesięcy – bank zawsze sprawdzi zdolność kredytową.

Warto dodać, że to od niej zależy, czy bank udzieli nam finansowania. Jeśli ocena zdolności kredytowej okaże się zbyt niska, bank może zaproponować kredyt na niższą kwotę. A wszystko to według prostej zasady – im lepsza, wyższa zdolność kredytowa, tym większa szansa na uzyskanie wysokiej kwoty kredytu.

Kto oblicza naszą zdolność kredytową?

Obliczaniem zdolności kredytowej zajmują się analitycy instytucji finansowej, w której potencjalny kredytobiorca składa wniosek o kredyt czy pożyczkę. W przypadku kredytów gotówkowych opiewających na niewielkie kwoty –maksymalnie do kilku tysięcy złotych – przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki mogą stosować np. specjalne aplikacje, programy. Dzięki temu taki proces dzieje się automatycznie.

Warto wiedzieć, że zdolność kredytowa wyliczana jest nie tylko w sytuacji, gdy wnioskujemy o kredyt hipoteczny, gotówkowy czy firmowy itp. Bank sprawdzi ją również, gdy będziemy chcieli wziąć zakupy na raty, leasing, albo wnioskować o kartę kredytową.

Jeśli chcesz obliczyć swoją przybliżoną zdolność kredytową zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora zdolności kredytowej. Każdy bank ma swoją politykę obliczania zdolności kredytowej, jednak nasz kalkulator da ci przybliżone informacje o tym na jaką wielkość kredytu możesz liczyć.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Instytucja finansowa przy dokonywaniu oceny zdolności kredytowej bierze pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim są to informacje o aktualnej sytuacji finansowej klienta. Chociaż większość tego typu danych zawarta jest we wniosku kredytowym wypełnionym przez klienta, to zdarza się, że bank lub firma pożyczkowa życzy sobie dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Naturalnie jednym w najważniejszych czynników, mającym wpływ na finalną ocenę zdolności kredytowej, jest wysokość dochodów oraz forma zatrudnienia (np. umowa o pracę). Kolejnym, nie mniej istotnym, są miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (stałe wydatki, rachunki itp.), jak również liczba osób na utrzymaniu, np.dzieci. Warto pamiętać, że bank czy inna instytucja udzielająca finansowania, z pewnością sprawdzi także aktualne zadłużenie klienta, tj. posiadane przez niego kredyty, pożyczki, chwilówki, karty kredytowe itd. – wszystko to obniża ocenę zdolności kredytowej.

Poza analizą sytuacji finansowej klienta, bank przy ocenie zdolności kredytowej sprawdza również inne dane, które mają wpływ na całościową ocenę wiarygodności klienta oraz jego skłonności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań (np. wiek, stan cywilny, wykształcenie).

Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Banki podczas dokonywania analizy zdolności kredytowej klienta posługują się zarówno analizą ilościową, jak i jakościową. W obu typach analiz, bank bada różne czynniki dotyczące klienta.

W przypadku analizy ilościowej są to:

 • wysokość dochodów oraz forma zatrudnienia,
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • aktualne zadłużenie.

Natomiast analiza jakościowa skupia się na czynnikach takich jak:

 • wiek,
 • stan cywilny,
 • wykształcenie,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • wykonywany zawód/zajmowane stanowisko,
 • staż pracy,
 • historia kredytowa.

Warto zauważyć, że podczas analizy jakościowej banki sprawdzają również historię kredytową klienta, czyli to, jak spłacał swoje zobowiązania finansowe w przeszłości, a także obecnie. Dodatkowo istotna jest tutaj także suma spłacanych miesięcznych rat bieżących zobowiązań.

Naturalnie bank sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy w odniesieniu do jednego, konkretnego złożonego wniosku kredytowego. Zatem punktem wyjścia dla banku do oceny zdolności kredytowej będą parametry kredytu, takie jak:

 • wysokość kwoty,
 • oprocentowanie,
 • okres spłaty,
 • wysokość rat,
 • wysokość ewentualnego wkładu własnego.

Sposoby na poprawę zdolności kredytowej

Jeśli nasza zdolność kredytowa nie przedstawia się najlepiej, zawsze możemy ją poprawić. Czasem wystarczy tylko zrezygnować z jakiegoś produktu, lub zmienić liczbę rat. Poniżej przedstawiamy kilka dobrych sposobów na to, jak skutecznie zwiększyć zdolność kredytową.

Zrezygnuj z karty kredytowej

Masz kartę kredytową lub limit na koncie? Te produkty, choć bardzo przydatne, znacznie obniżają Twoją zdolność kredytową. Warto przy tym zauważyć, że nawet jeżeli nie są wykorzystywane, to są zaliczane przez bank na konto zadłużenia, ponieważ klient w każdej chwili może z nich skorzystać. Zatem przed złożeniem wniosku kredytowego na wysoką kwotę (np. kredyt hipoteczny), warto rozważyć pozbycie się tego zobowiązania.

Zadbaj o dobrą historię kredytową

Wszelkie opóźnienia w płatnościach powodują, że historia kredytowa odnotowana w rejestrze Biura Informacji Kredytowej (BIK) pogarsza się. A jak wspomnieliśmy wyżej, banki przy ocenie zdolności kredytowej sprawdzają historię kredytową klient. Aby zadbać o dobrą historię kredytową, można zaciągnąć niewielki kredyt i po prostu spłacać go w terminie, co spowoduje poprawę scoringu w bazach BIK.

Spłać lub skonsoliduj bieżące zobowiązania

Znaczący wpływ na poprawę zdolności kredytowej ma wcześniejsza spłata zobowiązań. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić wszystkiego, warto zadbać o to, aby chociaż część otwartych zobowiązań została zamknięta. Najlepiej zacząć od spłaty tych najmniejszych, ponieważ liczba zamkniętych przed czasem zobowiązań wpływa korzystnie na zdolność kredytową. Jeżeli natomiast nie masz możliwości spłaty zobowiązań, to dobrym rozwiązaniem przy kilku niespłaconych kredytach, będzie ich skonsolidowanie. Kredyt konsolidacyjny pozwala połączyć wszystkie posiadane kredyty w jeden – z niższą ratą, ale za to dłuższym terminem do spłaty. Taki zabieg wpłynie pozytywnie na zdolność kredytową.

Zadbaj o wysoki wkład własny

Składając wniosek o kredyt hipoteczny lub inwestycyjny należy pamiętać, że banki wymagają posiadania wkładu własnego w odpowiedniej wysokości. Takie kredyty są niżej oprocentowane, a co najważniejsze – wymagają mniejszej zdolności kredytowej. Wpłacony wkład własny banki uznają za swego rodzaju potwierdzenie, że klient jest rzeczywiście zdecydowany na zakup danej nieruchomości, co zwiększa jego wiarygodność jako kredytobiorcy. Naturalnie, im wyższy wkład własny, tym wymagana będzie mniejsza zdolność kredytowa. Warto zatem zgromadzić do wkładu własnego więcej środków niż minimalnie wymagane przez bank.

Wydłuż okres kredytowania

Wydłużenie okresu kredytowania sprawia, że zwiększając liczbę miesięcy, na które zaciągamy zobowiązanie, uzyskujemy niższą miesięczną ratę. A im niższa rata kredytu, tym niższa wymagana przez bank zdolność kredytowa. Takie działanie może zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Należy jednak pamiętać, że im dłuższy okres kredytowania, tym wyższy będzie całkowity koszt kredytu.

Wybierz kredyt z równymi ratami

Warto wiedzieć, że banki wyliczają zdolność kredytową na podstawie wysokości pierwszej raty, dlatego wybór rat równych (zamiast malejących) poprawia sytuację potencjalnego kredytobiorcy pod tym względem. Należy jednak pamiętać, że wybór rat równych wiąże się z koniecznym do poniesienia wyższym całkowitym kosztem kredytu.

Znajdź dodatkowego kredytobiorcę lub poręczyciela

Z pewnością dołączenie dodatkowego kredytobiorcy, który posiada odpowiednią zdolność kredytową, poprawi sytuację i pomoże w uzyskaniu pozytywnej decyzji banku. Może to być partner, ale również rodzic czy rodzeństwo. Korzystne jest również znalezienie chętnego i zaufanego poręczyciela, na którego przeniesiona zostanie odpowiedzialność prawna, co zwiększa komfort i poczucie bezpieczeństwa banku.

Zwiększ swoje dochody

Planując złożenie wniosku kredytowego opiewającego na wysoką kwotę, warto zastanowić się nad zwiększeniem swoich dochodów, celem poprawy swojej zdolności kredytowej. Można spróbować zmienić pracę na lepiej płatną lub poprosić szefa o podwyżkę, odpowiednio to argumentując. Wysokość dochodów ma bowiem kluczowe znaczenie i wpływa na wzrost zdolności kredytowej.

Co zrobić gdy nie masz zdolności kredytowej?

Bez posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej uzyskanie kredytu w banku może być trudne. Dlatego jeżeli potrzebujemy dodatkowych środków finansowych, a mamy niską zdolność kredytową, rozwiązaniem może być skorzystanie z oferty firm pożyczkowych. Mają one mniejsze wymagania niż banki. Łagodniej podchodzą do kalkulacji naszej zdolności kredytowej i m.in. dzięki temu łatwiej uzyskać u nich pożyczkę pozabankową.

Innym rozwiązaniem może być pożyczenie pieniędzy od rodziny czy przyjaciół. Istnieją również firmy, które oferują pożyczki pod zastaw wartościowych przedmiotów (np. biżuteria, sprzęt RTV, samochód). Należy jednak pamiętać, że w sytuacji braku spłaty takiej pożyczki, przedmiot zastawu może zostać sprzedany.

Dlatego warto zawczasu zadbać o swoją zdolność kredytową. Zwłaszcza jeśli myślimy o zaciągnięciu kredytu hipotecznego.