Oszczędzając środki np. na lokacie bankowej lub koncie oszczędnościowym, kluczowe znaczenie ma wypracowanie regularnie narastających zysków. W tym kontekście warto poznać sposób, w jaki działa procent składany, który jest głównym czynnikiem wpływających na korzyści z długoterminowego oszczędzania.

Procent składany – kalkulator

Czy chciałbyś zrozumieć, jak składanie procentów może wpłynąć na Twoje inwestycje czy oszczędności? Nasz kalkulator procentu składanego to narzędzie, które pozwoli Ci dostrzec potęgę składania procentów!

Dzięki niemu dowiesz się, jak dużo możesz zgromadzić, inwestując określoną kwotę początkową, przy danej stopie procentowej, przez określony czas i z określoną częstotliwością kapitalizacji odsetek. Zobacz, jak Twoje oszczędności mogą rosnąć dzięki mocy procentu składanego.

Kalkulator Procentu Składanego

Czym jest procent składany?

Z procentem składanym spotykamy się najczęściej w kontekście rachunków pieniężnych w bankach, które przeznaczone są do przechowywania i pomnażania środków. Jest to rodzaj oprocentowania, który często wybierany jest przy lokacie lub rachunku oszczędnościowym. Stosując procent składany, kapitalizacja miesięczna odsetek nie jest wypłacana właścicielowi rachunku w formie zysku. Zamiast tego, pomnożone środki zostają każdorazowo doliczone do wkładu, jaki pierwotnie wpłaciliśmy podczas założenia np. lokaty. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie będziemy posiadać coraz więcej środków, od których w wyniku danego oprocentowania naliczane będą zyski. W dłuższej perspektywie przyniesie to większe dochody kapitałowe, niż w przypadku tradycyjnego oszczędzania na lokacie lub rachunku z oprocentowaniem.

Jak działa procent składany? – Do czego się go używa?

Procent składany jest jednym z najpopularniejszych sposobów na pomnażanie kapitału, jaki pozostawia się na rachunku oszczędnościowym w banku. W przypadku tradycyjnej metody indeksowania zysków, przy comiesięcznej kapitalizacji odsetek środki są wypłacane przez bank i doliczane do aktualnego stanu konta. Procent składany oznacza z kolei, że zyski powstają każdego miesiąca ze stale rosnącej podstawy kapitału. Klient nie otrzymuje do swoich rąk kapitalizacji odsetek, za to w zamian do wpłaconych przez niego środków na lokatę regularnie doliczana jest większa kwota. W ten sposób, systematycznie rośnie pula pieniędzy, które podlegają oprocentowaniu i większa jest stopa zwrotu.

Procent składany sprawdza się przede wszystkim przy długoterminowych lokatach i rachunkach oszczędnościowych, które zakłada się w celu maksymalizacji zysków. W krótszej perspektywie korzyści z takiej metody kapitalizacji mogą nie być spektakularne, jednak w perspektywie wieloletniej rezultaty są namacalne. Skala korzyści z procentu składanego jest uzależniona od aktualnej wysokości oprocentowania określanego przez Narodowy Bank Polski i tego, jak rzutuje to na oferty w bankach. Im mniejsze oprocentowanie, tym wolniej kapitał na lokacie lub rachunku ulega pomnożeniu. W przypadku rosnącego oprocentowania, właściciel środków szybciej dostrzeże korzyści z wyboru procentu składanego jako obowiązującej metody kapitalizacji odsetek.

Jak obliczyć procent składany?

Poznanie skali zysku, który generuje procent składany, wymaga przygotowania stosunkowo niewielkiej liczby danych. Aby tego dokonać, trzeba przygotować kwotę, jaką stanowić ma tzw. kapitał początkowy, a także poznać aktualną wysokość oprocentowania rachunków oszczędnościowych w danym banku. Mając te podstawowe dane, pora scharakteryzować jeszcze czas, w jakim następuje kapitalizacja odsetek, a także pamiętać o podatku od zysków kapitałowych.

Warto pamiętać, że lokaty oparte na procencie składanym często mają wydłużony czas kapitalizacji odsetek. Zamiast comiesięcznej, częściej spotkać się można z częstotliwością coroczną. Oznacza to, że obliczona skala zysku z takiego rodzaju rachunku oszczędnościowego będzie widoczna w perspektywie jednorocznej. Pomimo 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, skala korzyści może być bardzo obiecująca i zachęcająca do długoterminowego oszczędzania za pomocą procentu składanego.

Wzór na obliczenie procentu składanego

Obliczenie procenta składanego jest oparte na stosunkowo prostym, matematycznym wzorze. Sprawdza się on nie tylko wobec lokat w bankach, ale i tradycyjnych rachunków oszczędnościowych, przyjmując uniwersalną postać.

Kwota zysku = kwota początkowa * (1 + wysokość oprocentowania) ^ częstotliwość kapitalizacji odsetek. 

Znając podstawę do obliczania procenta składanego, można w nim łatwo podstawić dane pozwalające sprawdzić np. atrakcyjność oferty w danym banku. Przyjrzyjmy się przykładowym wartościom pokazującym przede wszystkim orientacyjną skalę zysku z rachunku oszczędnościowego, w którym wybrano procent składany jako metodę kapitalizacji odsetek.

  • Kwota początkowa lokaty: 15 000 zł.
  • Czas trwania lokaty: 5 lat.
  • Okres kapitalizacji odsetek: coroczny.
  • Oprocentowanie w skali roku: 5%.
  • Podatek od zysków kapitałowych: 19%.

15 000 * ( 1 + 0,05 ) ^ 5 = 3150

Wynik z powyższego przykładu pokazuje, ile założona na 5 lat lokata z procentem składanym, na rzecz której wpłaciliśmy 15 000 złotych, mogłaby nam przynieść w ciągu całego okresu trwania. Nie należy jednak zapominać, że każdego roku podczas kapitalizacji odsetek odliczany zostaje podatek od zysków kapitałowych. W tym przypadku, dojdzie do tego 5 razy. W ten sposób, warto sprawdzić, ile zyskujemy w skali roku.

  1. rok oszczędzania: podstawa kapitału to 15 000 zł, zysk przed opodatkowaniem wynosi 750 złotych, po uwzględnieniu 19% podatku równy jest on 607,50 zł.
  2. rok oszczędzania: podstawa kapitału to 15 607,50 zł, zysk przed opodatkowaniem wynosi 780,37 złotych, po uwzględnieniu 19% podatku równy jest on 632,10 zł.
  3. rok oszczędzania: podstawa kapitału to 16 239,60 zł, zysk przed opodatkowaniem wynosi 811,98 złotych, po uwzględnieniu 19% podatku równy jest on 657,72 zł.
  4. rok oszczędzania: podstawa kapitału to 16 897,32 zł, zysk przed opodatkowaniem wynosi 844,86 złotych, po uwzględnieniu 19% podatku równy jest on 684,34 zł.
  5. rok oszczędzania: podstawa kapitału to 17 581,66 zł, zysk przed opodatkowaniem wynosi 879,08 złotych, po uwzględnieniu 19% podatku równy jest on 712,06 zł.

Powyższy przykład dobrze pokazuje, jak przy każdym okresie kapitalizacji odsetek namacalnie zmienia się wysokość odsetek, jak i kapitału będącego podstawą do kolejnej kapitalizacji. W takim przypadku, w ciągu 5 lat właściciel 15 000 zł, uwzględniając podatek od zysków kapitałowych, zyska dodatkowe 3292,72 zł, czyli łącznie 18 292,72 zł.

Procent składany a kapitalizacja odsetek?

Wybór lokaty lub konta oszczędnościowego z wykorzystaniem procentu składanego oznacza zazwyczaj, że kapitalizacja odsetek następuje rzadziej niż w przypadku oprocentowania tradycyjnego. Tam odbywa się ona comiesięcznie, w czasie gdy w oprocentowanie składane wiąże się z kapitalizacją roczną. W ten sposób, zyski z zabezpieczonego kapitału widoczne są rzadziej, za to ich wysokość przy każdej kapitalizacji będzie większa. Tyle jednak z teorii. Warto też pamiętać, że lokata oparta na procencie składanym w danym banku może być w różnym stopniu atrakcyjna. Korzyści z danej oferty łatwo pozwoli oszacować przede wszystkim wysokość rzeczywistej stopy oprocentowania. Wskazuje ona bowiem realny zysk z inwestycji, jaką jest zdeponowanie swoich środków na danej lokacie.

Kiedy stosuje się oprocentowanie proste, a kiedy składane?

Przeciwieństwem oprocentowania składanego jest tzw. oprocentowanie proste. Oznacza to, że kapitalizacja następuje zawsze w takiej samej wysokości, gdyż zmianie nie ulega podstawa. Łączne odsetki uzyskane z takiej formy oszczędzania są łatwiejsze do obliczenia, gdyż miesięczną skalę zysku przez cały okres obowiązywania lokaty wystarczy pomnożyć przez cały okres obowiązywania lokaty. Zyskując miesięcznie np. 20 złotych, przez 3 lata zarobimy 720 złotych. Oprocentowanie proste stosuje się wobec większości lokat bankowych, jak i kont oszczędnościowych. Sprawdza się to wobec osób, które oczekują szybciej widocznych korzyści z ulokowania kapitału i zazwyczaj deponują stosunkowo mniejsze kwoty.

Oprocentowanie składane to rozwiązanie ukierunkowane na długoterminowe oszczędzanie, któremu towarzyszą wyraźnie większe kwoty pieniędzy. Wymaga ono dużej cierpliwości od osoby wpłacającej środki, gdyż kapitalizacja zachodzi rzadziej. Banki rzadziej oferują też rachunki oszczędnościowe i lokaty oparte na takiej metodzie kapitalizacji, co zmusza do dłuższych poszukiwań dobrze dopasowanego produktu. Jest to jednak stosunkowo najlepszy sposób, spośród podstawowych bankowych instrumentów, na zabezpieczenie środków i pomnażanie ich – szczególnie w dobie inflacji.

Czym jest roczna kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek na koncie oszczędnościowym lub lokacie bankowej może zachodzić w różnej częstotliwości. W przypadku klasycznej metody oprocentowania dochodzi do tego zazwyczaj każdego miesiąca, dając posiadaczowi poczucie regularności i szybko widocznych korzyści. Z drugiej jednak strony, częstsza kapitalizacja odsetek w mniejszym stopniu pozwala dostrzec wyraźne zyski z ulokowanego kapitału. Każdego miesiąca są one relatywnie niewielkie i to jeszcze pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

Inaczej dzieje się w przypadku tzw. rocznej kapitalizacji. Dochodzi do niej rzadziej, więc nie tylko kwota zysku jest większa, ale i rzadziej dochodzi do odliczenia podatku. W ten sposób, lokaty lub rachunku z takim sposobem indeksowania zysków mogą skuteczniej pomnażać kapitał. Nie bez powodu właśnie taką metodę stosuje się głównie przy stosowaniu procentu składanego, z którego zyski najlepiej widzi się w perspektywie corocznej.

Zobacz także: Kalkulator oszczędności

Dodaj komentarz