Kredyt refinansowy zdaje się być dobrym rozwiązaniem dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne na niezbyt korzystnych dla siebie warunkach, a teraz chciałyby to zmienić.

Czym jest kredyt refinansowy? Kredyt refinansowy to kredyt, który można wziąć w zastępstwie do obecnego kredytu. Jest on udzielany kredytobiorcy po to, aby mógł spłacić dotychczasowe zobowiązania kredytowe, najczęściej dotyczące kredytu hipotecznego. Oczywistym jest, że kredyt, który był dość korzystny w danym okresie, w kolejnym będzie już wyglądał na bardzo mało opłacalny, w tym posiadający zbyt wysokie raty. Aby zmienić wysokość rat, wystarczy wziąć kredyt refinansowy – niekoniecznie w banku, w którym brało się kredyt hipoteczny. Kredyt refinansowy może być udzielony kredytobiorcy w dowolnym banku; niekoniecznie wymagane jest, aby był zaciągany tam, gdzie dotychczasowe zobowiązanie kredytowe.

Jest opłacalny zwłaszcza wówczas, gdy ktoś chce przedłużyć spłatę kredytu, zmniejszyć jego raty (co jest możliwe m.in. dzięki indywidualnie ustalanej w każdym banku i w każdej umie marży. Jednocześnie należy pamiętać, że wzięcie kredytu refinansowego może być jedynie pozornie zmniejszeniem kwoty do zapłaty: zmniejsza się miesięczna rata, ale zwiększa się okres spłaty, więc w rezultacie kredytobiorca może mieć do spłacenia kwotę większą, niż w pierwotnym kredycie hipotecznym. W praktyce refinansowanie kredytu jest opcją bardzo korzystną dla osób, które wzięły kredyt hipoteczny na niekorzystnych warunkach, które wynikają z wysokiej marży i kosztów dodatkowych, a także oprocentowania kredytu. W ten sposób można obniżyć miesięczną ratę nawet do 30%, ponieważ oprocentowanie jest w kredytach refinansowych korzystniejsze, a rat jest więcej. Należy jednak pamiętać, że jeśli oprocentowanie niewiele różni się w kredycie hipotecznym i w oferowanym kredycie refinansowym, to kredytobiorca kosztem zmniejszenia raty może zwiększyć faktyczny koszt zaciągniętego kredytu.

Kredyty refinansowe są udzielane w różnych formach. Jedną z nich jest kredyt redyskontowy. Banki komercyjne udzielają przedsiębiorstwom kredytu dyskontowego, przyjmując od nich weksle handlowe (weksle wystawione przez odbiorców towarów z terminem zapłaty zwykle do 3 miesięcy). Sprzedawca towaru, który potrzebuje pieniędzy natychmiast i nie może czekać do terminu płatności weksla, odstępuje ten weksel (oddaje go do dyskonta) swojemu bankowi komercyjnemu. Bank komercyjny odlicza od nominalnej kwoty weksla oprocentowanie za okres od dnia przyjęcia weksla do dnia jego płatności (to nazywa się dyskontem) i na tę kwotę udziela dawcy weksla kredytu, który będzie spłacony w terminie płatności weksla przez jego wystawcę.

Dodaj komentarz