Kredyt studencki

Kredyt studencki jest kredytem preferencyjnym, co oznacza, że część kosztów odsetkowych finansuje budżet państwa ze środków zgromadzonych na Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Charakteryzuje się bardzo niskim oprocentowaniem oraz dwuletnią karencją w spłacie po ukończeniu studiów. Wypłacany w comiesięcznych transach kredyt studencki zapewnia środki niezbędne do utrzymania się na studiach.

Kto może wnioskować o kredyt studencki?

Kredyt studencki jest przeznaczony dla osób, które rozpoczęły naukę na uczelni wyższej przed 25 rokiem życia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o kredyt studencki wnioskować mogą również doktoranci. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie potencjalnego kredytobiorcy aktualnie nie może przekraczać kwoty 2100 zł.

W jakim banku?

W każdym roku akademickim banku odnawiają umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która reguluje warunki udzielania kredytów studenckich. Aktualnie kredyt studencki można otrzymać w Banku PKO BP, Pekao S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości oraz SGB Banku. W przypadku kredytów preferencyjnych banki komercyjne mają niewielkie pole do popisu, stąd różnice w poszczególnych ofertach są bardzo niewielkie. Dotyczą zazwyczaj jedynie sposobu zabezpieczenia kredytu oraz wysokości prowizji.

Wypłata i spłata kredytu studenckiego

Maksymalny okres kredytowania wynosi 6 lat. W przypadku doktorantów istnieje również możliwość przedłużenia kredytu studenckiego o dodatkowe 4 lata. Wypłacany jest w comiesięcznych transach w wysokości 600 zł przez 10 miesięcy w roku. Dużą zaletą kredytu studenckiego jest dwuletnia karencja w spłacie zobowiązania, co oznacza, że kredytobiorca zaczyna spłacać zaciągnięte zobowiązanie dopiero 2 lata po zakończeniu studiów. Oprocentowanie równe jest połowie stopy redyskonta weksli NBP, zaś liczba rat wynosi dwukrotność otrzymanych transz. Biorąc pod uwagę wysokość aktualnej stopy redyskonta weksli oraz zakładając, że kredyt studencki został zaciągnięty przez żaka na okres 5 lat można obliczyć, że miesięczna rata wyniesie zaledwie 300 zł powiększone o odsetki, zaś okres spłaty wyniesie 100 miesięcy.

Jak uzyskać kredyt studencki?

Podstawą ubiegania się o kredyt studencki jest udokumentowanie przed bankiem wysokości dochodów przypadających na osobę w rodzinie. Ponadto należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz dokumenty niezbędne do zabezpieczenia kredytu oraz oceny zdolności kredytowej.

Zachęcamy do skorzystania z naszych porównywarek produktów finansowych: znajdź najlepszy kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości lub budowę, jeśli potrzebujesz pożyczki to spośród ofert banków wybierz najkorzystniejszy kredyt gotówkowy a jeśli chcesz wymienić waluty po dobrym kursie wejdź na stronę porównywarka kantorów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj imię