Prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się z różnymi spotkaniami służbowymi np. z klientami czy podwykonawcami. Często, aby ruszyć ze swoją firmą, samochód jest nam wręcz niezbędny. Na szczęście kupno samochodu na firmę jest dla wielu osób świetnym rozwiązaniem, ponieważ wiąże się z pewnymi oszczędnościami. Jak wygląda kupno samochodu na firmę i z jakiej formy finansowania warto skorzystać?

Samochód na firmę – najważniejsze informacje

Samochód osobowy kupuje na firmę wielu przedsiębiorców. Zazwyczaj auto bardzo się  przydaje w prowadzeniu działalności, a z uwagi na to, że jest to spory wydatek, niewiele osób może sobie pozwolić na zakup z własnych środków.

Według przepisów prawa każde przedsiębiorstwo w Polsce może mieć samochód osobowy w firmie. Nieważne czy będzie to nowe auto, czy też używane, a także w jaki sposób zostało ono kupione – czy np. z salonu czy od osoby prywatnej.  

Przedsiębiorcy mogą sfinansować zakup auta na kilka sposobów. Mają do dyspozycji specjalne kredyty dla firm, leasing (np. mogą skorzystać z leasingu operacyjnego) lub wynajem długoterminowy. Wybór sposobu finansowania takiej inwestycji, a także dokładne rozważenie, do czego i jak będziemy wykorzystywać samochód firmowy, jest bardzo istotne. Od tego będzie zależało rozliczenie wydatków związanych z autem – jego zakupem i eksploatacją, np. wysokość odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa. Inaczej jest bowiem traktowany przy wyliczeniach samochód, który jest wykorzystywany tylko do prowadzenia działalności, a inaczej do celów prywatnych.

Ostatnia aktualizacja: 8 Kwietnia 2024
Oferta dla firm
Leasing - mAuto
24 - 60 miesięcy
Okres spłaty
Leasing
Rodzaj
0 %
? Możliwa opcja bez wkładu własnego
Wkład własny
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Wybrane modele -500 zł na paliwo

Leasing Vehis
36 - 60 miesięcy
Okres spłaty
leasing
Rodzaj
od 10%
Wkład własny
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Kredyt Samochodowy VeloBank
1 - 144 miesięcy
? do 144 miesięcy (w przypadku konsumentów) lub 120 miesięcy (w przypadku JDG)
Okres spłaty
kredyt
Rodzaj
0%
Wkład własny
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Kredyt samochodowy Santander Consumer Bank
6 - 96 miesięcy
Okres spłaty
kredyt
Rodzaj
0%
Wkład własny
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Broker Leasingowy MyLease.pl
1 - 36 miesięcy
Okres spłaty
leasing
Rodzaj
0%
Wkład własny
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Czy można kupić samochód na jednoosobową działalność gospodarczą

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i chcesz kupić samochód oraz zaliczyć go do ewidencji środków trwałych swojej firmy? Jak najbardziej możesz to zrobić. Musisz jednak wiedzieć, że nie możesz zarejestrować takiego auta bezpośrednio na firmę. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ firma w formie działalności gospodarczej nie ma osobowości prawnej. Dlatego auto firmowe nie może być zarejestrowane na nasze przedsiębiorstwo. Jednak jest rozwiązanie tej sytuacji. Należy zarejestrować samochód na siebie jako właściciela firmy.

Samochód jako środek trwały – kiedy spełnia warunki?

To, czy kupiony samochód zostanie uznany za środek trwały, wymaga spełnienia pewnych warunków. Określa je art. 22a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami, aby auto osobowe zostało uznane za środek trwały w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, musi spełniać poniższe warunki:

 • być własnością lub współwłasnością podatnika,
 • być wykorzystywane przez podatnika do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • musi być kompletne i zdatne do użytku,
 • jego przewidywany czas używania musi wynosić dłużej niż rok, czyli auto musi być używane w ramach prowadzonej działalności przez dłuższy okres.

Aby samochód mógł trafić do ewidencji środków trwałych, konieczna jest wycena jego wartości początkowej. To, w jaki sposób będzie dokonywana wycena, zależy od metody nabycia auta. Zaliczenie samochodu do ewidencji środków trwałych oznacza w praktyce, że może on zostać poddany amortyzacji. 

Jak korzystnie kupić samochód na firmę?

Aby korzystanie kupić auto na firmę, trzeba przede wszystkim ustalić na początek, jakie mamy potrzeby, a także jakie funkcje ma spełniać samochód w naszej firmie? Czy będziemy go używać tylko do celów służbowych, czy też prywatnych? 

Następnie należy przeanalizować rynek, porównać dostępne modele samochodów i ceny oraz wybrać najlepszą dla nas ofertę. Warto również przejrzeć oferty aut używanych.

Istotna jest także kwestia finansowania zakupu samochodu. Mamy do wyboru kilka opcji. Można skorzystać z kredytu firmowego, leasingu, a także zakupu gotówkowego. Aby wybrać jak najlepszą opcję, również należy przeanalizować koszty finansowania, sprawdzić, ile wynosi oprocentowanie i jakie są warunki danej oferty. 

Dodatkowo przy wyborze samochodu pamiętaj, że jeśli jesteś podatnikiem VAT, możesz odliczyć podatek VAT od ceny zakupu auta. W przypadku samochodu używanego kupionego od osoby indywidualnej nie będziemy mogli odliczyć podatku VAT.

Przeczytaj także: Samochód na raty – wszystko co trzeba wiedzieć?

Jak zarejestrować samochód na osobę prywatną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jak wspomniano wyżej, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi zarejestrować samochód na konkretną osobę. Aby tego dokonać, należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć tam następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację pojazdu;
 • dowód własności pojazd, np. fakturę;
 • zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym auta;
 • karta pojazdu (jeśli była wydana);
 • w przypadku jeśli kupiliśmy używany samochód, należy okazać dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne;
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • okazać dowód osobisty lub paszport. 

Ile można odliczyć przy zakupie samochodu na firmę

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i kupiłeś samochód o masie całkowitej poniżej 3,5 tony? Może odliczyć od niego podatek VAT. Nie ma znaczenia, czy jest to auto nowe, czy używane, ważne tylko, aby zarówno sprzedawca, jak i kupujący byli czynnymi podatnikami VAT.

W związku z zakupem i użytkowaniem samochodu możesz odliczyć:

 • 50% podatku VAT – naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli ma być on używany zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych;
 • 100% podatku VAT – naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli ma być on używany wyłącznie do celów służbowych.  

Jeśli chcesz odliczyć 100% podatku VAT, musisz zgłosić pojazd w urzędzie skarbowym, wypełniając druku VAT-26. Należy również ustalić wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu w firmie, aby nie był on wykorzystywany do celów prywatnych, a także prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu – kilometrówkę do VAT.

Druk VAT-26 należy złożyć w terminie:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek (jest nim także wpłacenie zaliczki na zakup pojazdu) – w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania pojazdu wyłącznie na potrzeby firmy,
 • maksymalnie do końca miesiąca, w którym dokonujesz zmiany, np. zmiany sposobu wykorzystania pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza.

Jeśli druk VAT-26 nie zostanie złożony w terminie, auto będzie traktowane jako użytkowane także do celów prywatnych. Tym samym przedsiębiorca będzie mógł odliczyć tylko 50% podatku VAT.  Pojazd będzie uznawany za taki, który jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. 

Przeczytaj także: Kredyt na samochód używany – czy się opłaca?

Kary za niewywiązywanie się z obowiązku

Warto również pamiętać, że za niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązku złożenia informacji VAT-26, przedsiębiorca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W jakich sytuacjach jesteśmy narażeni na koszty? Kara ta grozi, jeśli:

 • nie złożysz informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
 • złożysz informację VAT-26 po terminie
 • złożysz nieprawdziwe informacje i dokonasz odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o VAT.

Istnieje możliwość uniknięcia kary. Urząd skarbowy nie wymierzy jej, jeśli złożysz informację po terminie, ale przed dokonaniem czynności sprawdzających, kontrolnych lub wszczęciem postępowania podatkowego.

Czy zakup samochodu na firmę jednoosobową trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Jeśli kupiłeś samochód na firmę (jednoosobową działalność gospodarczą), ten fakt musi być zgłoszony do odpowiedniego urzędu skarbowego. Wynika to z przepisów prawa, które mówią wprost, że każda istotna zmiana w majątku firmy powinna zostać zgłoszona.

Aby zgłosić zakup auta firmowego na firmę jednoosobową, należy złożyć druk VAT-26 w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy i w ten sposób zarejestrować pojazd.

Aby zgłosić pojazd, należy przygotować niezbędne dokumenty, m.in. potwierdzające zakup – może to być faktura VAT lub umowa kupna, a także podać informacje dotyczące samochodu (jego markę, model, numer rejestracyjny itp).

Zgłoszenie do urzędu skarbowego zakupu auta jest ważne, ponieważ wtedy dokonywana jest aktualizacja informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. A dodatkowo dzięki temu możliwe jest prawidłowe rozliczenie podatku związanego z zakupem samochodu na firmę.

Czy zakup samochodu wlicza się w koszty uzyskania przychodu?

Jedną z zalet prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość wliczenia niektórych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Dotyczy to także sytuacji, gdy na firmę kupujemy samochód. Wydatki z tym związane przedsiębiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne

Jak wspomnieliśmy wcześniej, aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego, auto musi być ujęte w ewidencji środków trwałych firmy. Gdy mamy to już za sobą, możemy dokonać amortyzacji według jednej z trzech metod. Przy wyborze odpowiedniej znaczenie ma to, czy zakupiony samochód jest nowy, używany albo czy jest eksploatowany w trudnych warunkach. Od tego zależy, która metoda amortyzacji będzie możliwa do zastosowania. Do wyboru mamy trzy metody:

 • metodę liniową – zgodnie z nią odpisy mogą być dokonywane przez 5 lat z wykorzystaniem maksymalnej rocznej stawki 20%,
 • metodę wg stawki indywidualnej – stosuje się ją przez 2,5 roku dla samochodów używanych z wykorzystaniem stawki maks. 40%,
 • metodę jednorazową – polega na jednorazowym odpisie i dotyczy samochodów, których wartość początkowa wynosiła poniżej 10 000 zł.

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć również wydatki poniesione na eksploatację auta:

 • w wysokości 100% – gdy pojazd używany jest tylko na cele związane z działalnością gospodarczą,
 • w wysokości 75% – jeśli auto użytkowane jest również na cele prywatne.

Limity odpisów amortyzacyjnych

Warto mieć na uwadze, że istnieją limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych dla firmowych samochodów osobowych. Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,

b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Samochód na firmę jednoosobową sposoby finansowania

Zakup samochodu na firmę jednoosobową może być kosztownym wydatkiem. Dlatego też przedsiębiorcy chętnie korzystają z różnych sposobów finansowania takiej inwestycji. Wśród najpopularniejszych metod wyróżniamy: zakup auta za gotówkę, przy pomocy kredytu albo leasingu. 

Jeśli chcemy kupić używany pojazd, raczej nie będziemy mogli skorzystać z leasingu, ponieważ on jest przeznaczony głównie do finansowania nowych aut, prosto z salonu. Choć należy podkreślić, że niektóre firmy umożliwiają leasing samochodów kupionych np. od osób indywidualnych, jednak nie mogą być one starsze niż 5 lat. Inaczej sytuacja ma się w przypadku zakupu za gotówkę lub przy pomocy kredytu – tutaj mamy dowolność, jeśli chodzi o status i wiek auta. 

Czym zatem charakteryzują się najpopularniejsze formy finansowania samochodów firmowych?

Samochód na gotówkę

Najprostszym i najszybszym sposobem na zakup firmowego auta jest płatność gotówką. To idealna opcja, jeśli firma dysponuje odpowiednim kapitałem i może sobie pozwolić na taki wydatek.

Pojazd, który kupujemy za gotówkę, może być zarówno używany, jak i nowy. Nie ma znaczenia czy będzie on z salonu, komisu czy od osoby prywatnej. Ważne jest tylko sposób udokumentowania zakupu. Jego forma ma bowiem wpływ na ewentualne odliczenia kosztów.

W przypadku nabycia auta na fakturę VAT 23%, możemy odliczyć podatek w pełnej lub częściowej wysokości. Jest tylko jeden warunek – trzeba być czynnym podatnikiem VAT.

Jeśli na zakup samochodu wystawiono fakturę marża, to firma, która nabyła pojazd, nie może odliczyć podatku VAT, ale może wliczyć w koszty pełną kwotę brutto widniejącą na fakturze. Faktura marża najczęściej jest wystawiana w komisach.

Natomiast, gdy mówimy o zakupie samochodu firmowego od osoby prywatnej, wtedy dowodem zakupu jest umowa kupna-sprzedaży. Dlatego też w przypadku zakupu od osoby indywidualnej przedsiębiorca nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT.

Kredyt na samochód

Jeśli nie dysponujemy odpowiednią ilością gotówki, możemy ubiegać się o kredyt na kupno samochodu firmowego. Mamy do wyboru różne produkty. Przedsiębiorca może się starać zarówno o specjalne kredyty samochodowe albo wnioskować o kredyt gotówkowy na dowolny cel.

Warto zaznaczyć, że kredyty samochodowe są tańsze niż kredyty gotówkowe, ale jednocześnie mają pewne ograniczenia. Po pierwsze mamy tutaj zabezpieczenie kredytu. Jest nim samochód. W związku z tym przedsiębiorca nie może sprzedać pojazdu dopóki nie spłaci zobowiązania. Po drugie bank jest wpisany jako współwłaściciel auta. W związku z tym do amortyzacji będzie można zaliczyć tylko część wartości samochodu.

W przypadku kredytów samochodowych należy pamiętać, że standardowo możesz za ich pomocą sfinansować zakup pojazdu do 3,5 t. Dlatego jeśli przedsiębiorca potrzebuje auta dostawczego, powinien szukać oferty specjalnie skrojonej pod takie pojazdy, czyli np. kredyt na samochód ciężarowy.

Z kolei w przypadku zakupu auta za pomocą kredytu gotówkowego, firma staje się od razu właścicielem auta. Oznacza to, że może w dowolny sposób dysponować pojazdem, a dodatkowo rozliczać go tak, jakby kupiła go za gotówkę. Natomiast warto podkreślić, że jest to droższa opcja niż kredyt samochodowy i to jest jej największy minus.

Samochód w leasing operacyjny

Leasing to z pewnością najpopularniejszy sposób zakupu auta. Jest on bardzo często wybierany przez polskich przedsiębiorców. Najczęściej sięgają oni po leasing operacyjny. Czym się on charakteryzuje?

W przypadku leasingu operacyjnego auto na firmę pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast przedsiębiorca może go jedynie użytkować przez określony w umowie czas. Samochód jest więc składnikiem majątku leasingodawcy i to on dokonuje jego amortyzacji. 

Dlaczego przedsiębiorcy chętniej wybierają ten rodzaj leasingu? Wiąże się to z kosztami, które trzeba ponieść zwłaszcza na początku. W leasingu operacyjnym są one niższe w porównaniu z leasingiem finansowym – przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT z góry. Poza tym może on zaliczyć opłatę wstępną, a także raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów. Umowa zawierana jest na określony czas. Minimalnie musi ona wynosić 40% czasu amortyzacji (zazwyczaj są to2 lata). Dodatkowo w leasingu operacyjnym przedsiębiorca może odliczyć koszty związane z eksploatacją na takich samych zasadach jak w przypadku zakupu na fakturę.

Jak wziąć samochód firmowy w leasing?

Aby skorzystać z leasingu, zazwyczaj należy wpłacić leasingodawcy część wartości auta. Oprócz tego przez cały okres trwania umowy każdego miesiąca należy opłacać raty leasingowe. Są one rozliczane poprzez faktury VAT. Tym samym przedsiębiorca może je wpisać w koszty działalności i odliczać od nich VAT. Nie tylko od rat można odliczyć podatek, ale także od innych opłat, które mamy wpisane w umowie leasingu oraz od kosztów związanych z użytkowaniem samochodu. 

Warto także podkreślić, że po zakończeniu umowy leasingu, przedsiębiorca może wykupić auto na własność i wprowadzić samochód do majątku firmy. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe w przypadku takiego sposobu rozliczeń, warto wziąć w leasing droższy samochód. 

Przeczytaj także: Kalkulator spalania – Oblicz zużycie paliwa w samochodzie

Czy warto kupić samochód na firmę jednoosobową?

Jak w większości sytuacji, także gdy mowa o wzięciu samochodu na firmę, możemy wskazać zarówno plusy, jak i minusy takiej sytuacji. Dlatego też jest wielu przedsiębiorców, którzy wykorzystują w firmie samochód prywatny i nie włączają go do środków trwałych. To pozwala im uniknąć prowadzenia tzw. kilometrówki, ale jednocześnie sprawia, że mogą odliczyć tylko niewielką kwotę wydatków na użytkowanie pojazdu w celach firmowych, a dodatkowo nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Czy zatem warto kupić samochód na firmę? Czy jest to bardziej opłacalne rozwiązanie niż korzystanie z prywatnego auta? Tak, zdecydowanie bardziej opłacalny jest zakup pojazdu na firmę, ponieważ jest korzystniejszy pod względem podatkowym. Uzyskujemy znaczny zwrot wydatków. Należy jednak pamiętać, że każdy kij ma dwa końce i taki zakup samochodu firmowego wiąże się również z formalnościami, jak rozliczenie kosztów jego nabycia oraz eksploatacji.

Dodaj komentarz