Zaciągnięcie kredytu hipotecznego pozwala klientowi zrealizować marzenia o własnym mieszkaniu lub domu. Dla bardzo wielu osób takie zobowiązanie jest jedyną drogą do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, gdyż nie posiadają one wystarczająco dużo wolnego kapitału, aby od ręki sfinansować inwestycję. Niestety okazać się może, że potencjalny kredytobiorca ma zbyt niską zdolność kredytową, wobec czego bank wyda negatywną decyzję. Wyjściem z tej sytuacji może być wnioskowanie o kredyt hipoteczny wraz z rodzicami.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami?

Generalnie rzecz biorąc, wiele banków w Polsce dopuszcza, by o zobowiązane ubiegały się dwie osoby. Częstym przykładem spotykanym w praktyce są kredyty hipoteczne udzielane małżeństwom. Jednakże nie ma tutaj surowej restrykcji tyczącej stopnia pokrewieństwa osób, które wspólnie chcą złożyć wniosek kredytowy. Wobec tego nie ma przeszkód, aby starać się o zobowiązanie wraz z rodzicami. Kilku nabywców tego samego produktu finansowego nazywa się współkredytobiorcami.

O ile w przypadku małżeństw chodzi nie tylko o zwiększenie swoich szans na kredyt, ale też o zapewnienie sobie wspólnego miejsca do życia, o tyle w przypadku klientów wnioskujących wraz z rodzicami przede głównym powodem będzie zwiększenie zdolności kredytowej. W praktyce może być tak, że to właściwie jedyne rozwiązanie dostępne zwłaszcza dla młodych klientów. Osoby tuż po studiach, zaczynające swoją pierwszą pracę często nie mogą pochwalić się zbyt dużymi zarobkami. Wówczas ich szanse na pozytywną decyzję kredytową znacznie maleją.

Warto wiedzieć, że banki przy ocenianiu zdolności kredytowej biorą pod uwagę zarobki wszystkich osób, które podpisały się pod wnioskiem. Jak więc łatwo się domyślić – do niedużych dochodów młodego człowieka dodawane są także dochody jego rodziców. Im większa jest ta łączna suma, tym mniejsze ryzyko niewypłacalności klienta.

Wspólny kredyt z rodzicami – jakie mamy możliwości?

Trzeba wiedzieć, że jest kilka sposobów na to, by wziąć wspólny kredyt hipoteczny z rodzicami. Różnice będą tu polegały na różnych rolach osób zaangażowanych w spłatę zobowiązania oraz na rozłożeniu odpowiedzialności.

Pierwsza – i można powiedzieć: klasyczna – sytuacja to ta, w której to dziecko i jego rodzice są współkredytobiorcami. Tak jak już zostało to wspomniane wyżej: bank sumuje dochody rodziców i dziecka, a po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej daje im wszystkim do podpisu umowę kredytową. Od tego momentu zarówno na dziecku jak i na rodzicach ciąży odpowiedzialność solidarnej spłaty kredytu.

W drugim przypadku występuje poręczenie kredytu hipotecznego przez rodziców. Dziecko jest tutaj de facto jedynym kredytobiorcą. Do takiej sytuacji może dojść wówczas, gdy bank uzna, że wnioskodawca wprawdzie ma dość wysokie dochody, ale potrzebne jest poręcznie. Polega ono na tym, że rodzice odpowiadają za spłatę kredytu, ale wtedy, kiedy dziecko przestanie spłacać raty.

Trzecią z możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego wraz z rodzicami jest odwrotność drugiej sytuacji – to rodzice są współkredytobiorcami, natomiast dziecko zostaje poręczycielem. W praktyce może to być sytuacja, kiedy rodzice są już w podeszłym wieku, więc bank chce mieć dodatkowe zabezpieczenie spłaty. Jednakże przy tej opcji to rodzice będą właścicielami nieruchomości sfinansowanej dzięki zobowiązaniu.

Przeczytaj też: Wspólny kredyt gotówkowy – jak to działa?

Jak wnioskować o kredyt hipoteczny z rodzicami?

Proces ubiegania się o zobowiązanie z rodzicami jest bardzo podobny jak przy kredycie hipotecznym, o który stara się pojedynczy klient. W kilku prostych krokach wygląda to następująco:

 1. Ocena swojej sytuacji finansowej. Już wiadomo, że chcesz wnioskować o kredyt wraz z rodzicami, przez co Wasza sumaryczna zdolność kredytowa będzie dość wysoka. Mimo wszystko należy patrzeć na świat finansów na chłodno i przekalkulować, jaka jest Wasza aktualna sytuacja finansowa. Dotyczy to nie tylko kwestii spłacania rat w pierwszych latach kredytowania, ale też tego, czy za 10-20 lat nadal będziecie zdolni terminowo regulować zobowiązania. Jest to bardzo ważne, gdyż od tego zależeć będzie także to, na jaką maksymalną kwotę zostanie udzielony kredyt oraz jakie kredytowane koszty będziecie w stanie ponosić.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty. Niejeden bank oferuje kredyt hipoteczny, który można wziąć z rodzicami. Przejrzyj wszystkie propozycje i porównaj je ze sobą pod kątem parametrów. Szczególną uwagę zwróć na całkowity koszt kredytu – im będzie niższy, tym mniej zapłacisz za całe zobowiązanie.
 3. Pozyskanie informacji o potrzebnej dokumentacji. Informację możesz zdobyć u doradcy kredytowego albo osobiście w banku, którego oferta najbardziej przypadła Ci do gustu.
 4. Zebranie całej potrzebnej dokumentację. Bank będzie wymagał dokumentów, które dotyczą nie tylko Ciebie, ale także Twoich rodziców. Powinniście więc wspólnie zebrać wszystkie zaświadczenia, poświadczenia i wyciągi, tak by dokumentacja znajdowała się w jednym miejscu i była gotowa do dostarczenia do kredytodawcy wraz z wypełnionym wnioskiem.
 5. Złożenie wniosku wraz z dokumentacją. Zwróćcie uwagę, jaką drogę wnioskowania preferuje kredytodawca. Jeden bank będzie wymagał osobistego stawiennictwa w placówce, a inny udostępni wnioskowanie drogą online.

Po złożeniu wniosku otrzymacie odpowiedź od banku w ciągu 3 tygodni, co jest ustawowo wymagane, jednakże okres wydawania decyzji przez kredytodawcę może trwać dłużej, np. jeśli okaże się, że wnioskodawcy muszą uzupełnić dokumentację.

Czy wzięcie kredytu mieszkaniowego z rodzicami wpływa na okres kredytowania?

Uzyskanie kredytu to jedno, ale zupełnie inną sprawą jest czas, w trakcie którego klient będzie spłacał zobowiązanie. Raczej większość osób wie, że bardzo często kredyty hipoteczne są udzielane na okres mieszczący się w przedziale 20-35 lat. To kawał życia, ale jeśli ktoś zacznie spłacać raty mając 25-30 lat, to ma szansę na całkowitą spłatę długu jeszcze przed przejściem na emeryturę. Ale w przypadku kredytu z rodzicami ten aspekt maluje się w innych barwach.

Trzeba wiedzieć, że każdy bank posiada ustalony limit wieku, do którego udziela zobowiązania. Przy czym nie jest to wiek kredytobiorcy na dzień udzielenia kredytu, ale wiek klienta przypadający na dzień spłaty ostatniej raty kredytu. Limit wiekowy zazwyczaj mieści się w przedziale 70-80 lat. Oznacza to, że przykładowo, jeśli rodzice są rówieśnikami i oboje mają po 65 lat, a maksymalny wiek klienta w danym banku wynosi 80 lat, to zobowiązanie będzie udzielone na czas nie dłuższy niż 15 lat.

Niestety, niesie to ze sobą przykre konsekwencje. Krótszy czas kredytowania zawsze oznacza wyższą ratę. A przy wyższej racie wymagana jest jeszcze większa zdolność kredytowa.

Kredyt hipoteczny z rodzicami – ile kosztuje?

Cena zobowiązania zaciąganego wraz z rodzicami nie różni się od kosztów kredytów hipotecznych zaciąganych przez jedną osobę. W związku z tym jeśli przeglądasz dane oferty kredytowe i widzisz wartość całkowitej kwoty do spłaty, to będzie ona taka sama. Pamiętaj jednak, że w przypadku kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym poniesiesz dodatkowo standardowe koszty. Wiążą się one z dokonaniem wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego czy też wyceną wartości nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.

Kredyt hipoteczny z rodzicami a wymagane dokumenty

Najczęściej jest tak, że w przypadku kredytu hipotecznego wymagana jest dokumentacja, która dzieli się na trzy grupy:

 • dokumenty dotyczące kredytobiorców – będą to dokumenty, które potwierdzą zarówno Twoją tożsamość jak i tożsamość Twoich rodziców (najprościej jest przynieść do banku dowody osobiste),
 • dokumenty dochodowe – mogą to być zaświadczenia od pracodawców albo wyciągi z kont bankowych, co będzie służyło bankowi do oceny zdolności kredytowej Twojej i Twoich rodziców,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości – zazwyczaj chodzi tu o numer księgi wieczystej, umowę przedwstępną, wycenę nieruchomości, itp.

Po dostarczeniu dokumentów nie wolno zapomnieć o wypełnieniu wniosku kredytowego oraz innych formularzy czy oświadczeń, czego ewentualnie może dodatkowo wymagać bank.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami na emeryturze?

Wspominaliśmy już o tym, że kredyt mieszkaniowy może być udzielony na krótszy okres ze względu na wiek rodziców. Wracając do tego wątku, trzeba zastanowić się nad bardzo poważną kwestią, jaką jest wspólna zdolność kredytowa w przypadku, gdy rodzice są już na emeryturze. Nie od dziś wiadomo, że świadczenia emerytalne są znacznie niższe niż pensje osób pracujących. Czy zatem w ogóle istnieje możliwość otrzymania kredytu z banku w takiej sytuacji?

Okazuje się, że tak. Niejeden kredytodawca uwzględni dochody pochodzące z emerytury. Jeśli więc limit wiekowy nie jest przekroczony, okres kredytowania Wam odpowiada, wysokość comiesięcznej raty nie będzie stanowiła zagrożenia dla Waszego budżetu, a Wasza zdolność kredytowa jest na tyle wysoka, że w oczach banku jesteście wypłacalni, to jak najbardziej możecie podpisywać umowę.

A czy można coś zrobić, jeśli któraś z wyżej wymienionych kwestii okaże się jednak problematyczna? Rozwiązaniem może być tutaj wniesienie wysokiego wkładu własnego. Działa to w ten sposób, że im większy wkład własny, tym mniej pieniędzy potrzeba z banku do realizacji inwestycji. Dzięki temu rata nie będzie aż tak duża, a tym samym Wasza zdolność wzrośnie.

Może Cię zainteresować: Kalkulator kredytu hipotecznego

Na co należy uważać, decydując się na kredyt hipoteczny z rodzicami?

Jeśli chcesz wziąć wraz z rodzicami kredyt hipoteczny, to pamiętaj, żeby zwrócić uwagę na:

 1. Przeszkody w uzyskaniu dostatecznie wysokiej zdolności kredytowej. Bardzo niska emerytura rodziców może okazać się niewystarczająca. Problemem będzie także to, jeśli Ty albo Twoi rodzice mają inne zobowiązanie do spłaty – chociaż przy wysokich dochodach i niskich kosztach obsługi długu uzyskanie kolejnego kredytu nie jest niemożliwe.
 2. Możliwość wnioskowania o kredyt tylko z jednym z rodziców. Do takiej sytuacji może dojść, kiedy drugi z rodziców będzie miał bardzo niskie dochody albo nie będzie wcale posiadał dochodów. Jednakże jest to możliwe tylko wówczas, jeśli rodzice posiadają rozdzielność majątkową.
 3. Konieczność wniesienia kapitału początkowego. Wymagany przez banki wkład własny wynosi minimum 10%, a niekiedy i 20% wartości inwestycji. Tak więc, jeśli np. łączny koszt będzie wynosił 500 000 zł, to musicie wraz z rodzicami mieć przygotowane co najmniej 50 000 zł.

Tak jak już wspomnieliśmy – trzeba brać też pod uwagę wiek rodziców i limity wiekowe ustalane przez banki. Jeśli wszystko się zgadza i jesteście zdecydowani, to możecie śmiało przystępować do zawarcia z bankiem umowy kredytowej.

Kredyt hipoteczny z rodzicami – najczęstsze pytania FAQ

 1. Czy można wziąć kredyt hipoteczny tylko z jednym z rodziców?
  • Tak, jest to możliwe. Jeśli jednak rodzice mają wspólność majątkową, drugi rodzic może musieć wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.
 2. Czy rodzic musi być współwłaścicielem kredytowanej nieruchomości?
  • Zależy to od banku. W niektórych bankach wszyscy współkredytobiorcy muszą być wpisani do księgi wieczystej jako właściciele nieruchomości, w innych może być kilku kredytobiorców, ale tylko jeden właściciel nieruchomości.
 3. Jakie są zalety kredytu hipotecznego z rodzicami?
  • Dla młodych osób z niskimi dochodami lub krótkim stażem zatrudnienia jest to często jedyny sposób na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Więcej osób uczestniczących w kredycie oznacza wyższą zdolność kredytową i możliwość uzyskania kredytu na wyższą kwotę.
 4. Jakie są wady kredytu hipotecznego z rodzicami?
  • Wszyscy kredytobiorcy ponoszą wspólną odpowiedzialność za spłatę kredytu. Wiek rodziców może ograniczyć okres kredytowania i dostępną kwotę. Może to również generować dodatkowe koszty, takie jak ubezpieczenia na życie.
 5. Czy można wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami na emeryturze?
  • Tak, emerytura jako źródło dochodu nie wyklucza danej osoby jako kredytobiorcy. Jednak osoba na emeryturze zazwyczaj jest w zaawansowanym wieku, co może skrócić możliwy okres kredytowania.
 6. Czy historia kredytowa rodziców wpływa na decyzję o przyznaniu kredytu?
  • Tak, historia kredytowa rodziców jest sprawdzana, a negatywne wpisy mogą wpłynąć na decyzję banku.
 7. Jakie dokumenty są potrzebne, jeśli chcę wziąć kredyt z rodzicami?
  • Oprócz standardowych dokumentów, takich jak zaświadczenia o dochodach, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające dochody rodziców, takie jak wyciągi z kont, PIT-y czy decyzje o przyznaniu emerytury.
 8. Czy kredyt hipoteczny z rodzicami wpłynie na ich zdolność kredytową w przyszłości?
  • Tak, kredyt hipoteczny wzięty wspólnie z Tobą może wpłynąć na zdolność kredytową rodziców, jeśli planują oni zaciągnąć inne zobowiązania w najbliższej przyszłości.
 9. Czy rodzice muszą być obecni podczas podpisywania umowy kredytowej?
  • Tak, jeśli są współkredytobiorcami, ich obecność jest wymagana podczas podpisywania umowy kredytowej.
 10. Czy istnieje możliwość odłączenia rodziców od kredytu w przyszłości?
  • Tak, jeśli sytuacja finansowa dziecka ulegnie poprawie, istnieje możliwość podpisania aneksu do kredytu i odłączenie rodziców.

Dodaj komentarz