Ubezpieczenie kredytu stanowi zabezpieczenie na wypadek różnych zdarzeń losowych, które mogą nas dotknąć. Gdy przydarzy się wypadek i dojdzie do utraty zdrowia lub w przypadku śmierci ubezpieczonego, taka polisa pozwoli pokryć zobowiązania finansowe wobec banku. Jak działa ubezpieczenie kredytu i ile kosztuje? A także, co nam daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie to produkt, który każdy z nas powinien mieć. Są różne rodzaje ubezpieczeń – ubezpieczenie na życie, OC, AC czy ubezpieczenie spłaty kredytu. To ostatnie jest swego rodzaju ochroną przed wybranymi sytuacjami losowymi i wypadkami, które są określane w zakresie ubezpieczenia i stanowi zabezpieczenie spłaty naszego zobowiązania. Na czym polega ubezpieczenie kredytu gotówkowego i czy warto je zaciągać?

Ubezpieczenie kredytu – jak działa?

Ubezpieczenie do kredytu to produkt, który chroni interesy banku w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń mogących dotknąć kredytobiorcę, jak np. śmierć lub utrata zdrowia i tym samym zdolności do pracy. Jednak taka polisa jest również zabezpieczeniem Twoich najbliższych, na których w takiej sytuacji spadłby obowiązek spłaty zobowiązania.

Mechanizm tego produktu jest taki, że w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń, np. jak wspomniana utrata zdolności do pracy, ubezpieczyciel przejmuje na siebie spłatę kredytu w banku – może uregulować jego część lub całość (w zależności od tego, jakie są ogólne warunki ubezpieczenia). Tym samym kredytobiorca zostaje zwolniony z konieczności spłaty pozostałego zadłużenia, ponieważ ubezpieczyciel wypłaci bankowi kwotę, która jeszcze pozostała do uregulowania.

Tym, co wyróżnia ten rodzaj polisy jest to, że ubezpieczonym formalnie jest bank, w którym zaciągnęliśmy zobowiązanie. Z kolei kredytobiorca opłaca regularne składki ubezpieczeniowe, które są fundamentem polisy. W zależności od umowy ubezpieczenia mogą być one pobrane z góry za cały okres ubezpieczenia – zwykle zdarza się, że kredytobiorca musi zaciągnąć większe zobowiązanie, aby opłacić polisę – albo składka ubezpieczeniowa może być ściągana z konta co miesiąc. Zazwyczaj jej kwota doliczana jest do miesięcznej raty zobowiązania.

W zamian za opłacanie składek, ubezpieczyciel – w momencie zaistnienia sytuacji, która zawarta jest w umowie ubezpieczenia – zobowiązuje się do pokrycia reszty zobowiązania kredytobiorcy.

Ile zatem kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego? To zależy od kilku czynników. Znaczenie ma m.in. kwota zobowiązania i okres kredytowania – zasada jest taka, że im masz wyższy kredyt i na dłuższy czas, tym zapłacisz wyższą składkę ubezpieczenia – a także liczba ubezpieczonych zaciągających kredyt gotówkowy.

Dlaczego stosuje się ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to dodatkowy produkt, który jest dobrowolny. Nie ma obowiązku wykupienia dodatkowej polisy wraz z kredytem. Jednak mimo to czasem warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, ponieważ często brak ubezpieczenia kredytu może wpłynąć np. na warunki kredytowe.

W części banków bowiem możesz uzyskać korzystniejsze warunki finansowania, jeśli wykupisz ubezpieczenia do kredytu. Posiadanie takiej polisy oznacza zwykle dla kredytobiorcy niższe oprocentowanie, a także np. brak prowizji. Jak to możliwe? Gdy wykupisz ubezpieczenie kredytu gotówkowego, bank ma zabezpieczenie, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń kwota zobowiązania i tak zostanie opłacona. Dlatego też instytucja może zaoferować Ci lepsze warunki kredytowe, ponieważ ewentualne ryzyko niespłacenia kredytu spada – interesy banku są zabezpieczone.

Oprócz tego są sytuacje, gdy i tak będziemy musieli wykupić ubezpieczenie kredytu, aby otrzymać finansowanie. Dzieje się tak, gdy mamy zbyt niską zdolność kredytową, ponieważ mamy za niskie dochody lub – w przypadku kredytów hipotecznych – nie mamy odpowiedniego wkładu własnego. Wtedy możemy otrzymać pozytywną decyzję kredytową tylko, jeśli wykupimy ubezpieczenie, które będzie zabezpieczeniem spłaty zobowiązania w przypadku ewentualnych zdarzeń losowych.

Rodzaje ubezpieczeń kredytów

Ubezpieczenie kredytu to zabezpieczenie kredytodawcy na wypadek zdarzeń losowych. Taki produkt zmniejsza ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy. Na rynku możemy spotkać różne rodzaje polis. Mamy do wyboru m.in.: ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie od utraty pracy, spłaty kredytu czy ubezpieczenie pomostowe. Dobór odpowiedniego rodzaju polisy zależy od naszych potrzeb, a także ewentualnych promocyjnych warunków danej oferty kredytu.

Ubezpieczenie na życie

Jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń do kredytu jest polisa na życie. Zazwyczaj możesz się spotkać z tym produktem, gdy starasz się o kredyt hipoteczny. Taka polisa jest formą zabezpieczenia dla kredytodawcy. W przypadku nieoczekiwanych zdarzeń to bank, jako uposażony, otrzymuje wypłatę środków. Taka polisa chroni interesy banku, ale też Twojej rodziny. W przypadku Twojej śmierci nie spadnie na nich konieczność pokrycia zobowiązań wobec banku, bo te opłaci ubezpieczyciel.

Takie ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego możesz również rozszerzyć o inne sytuacje, jak np. utratę pracy nie z Twojej winy czy utratę zdrowia, a w konsekwencji niepełnosprawność, która uniemożliwia Ci pracę zawodową.

Koszt takiego ubezpieczenia jest zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Brany pod uwagę jest m.in. Twój wiek i stan zdrowia, a także kwota kredytu i okres kredytowania.

Ubezpieczenie w przypadku utraty pracy

Innym ubezpieczeniem proponowanym często do kredytu jest ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. To niezwykle pomocny produkt, zwłaszcza w niepewnych czasach na rynku pracy. Jego mechanizm jest taki, że w momencie utraty pracy przez kredytobiorcę, ubezpieczyciel przejmuje na siebie spłatę zobowiązania. Jest jednak jedno, ale – polisa zazwyczaj dotyczy spłaty tylko kilku najbliższych rat kredytu – zazwyczaj do 6 rat, czasami można znaleźć oferty z ochroną do 12 rat. Dodatkowo, jeśli stracisz pracę ze swojej winy, a więc gdy pracodawca zwolni Cię dyscyplinarnie lub sam odejdziesz z pracy, wtedy zakres polisy nie będzie Cię obejmować i ubezpieczyciel nie będzie regulował Twoich rat kredytu. Warto o tym pamiętać, decydując się na taką polisę.

Wykupując takie ubezpieczenie, zyskujemy cenny czas na poszukiwanie pracy i odzyskanie płynności finansowej.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

To kolejny produkt ubezpieczeniowy, który chroni nas w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, jak nieszczęśliwy wypadek lub ciężka choroba. Jeśli przytrafi Ci się taka sytuacja i nie będziesz w stanie pracować, ubezpieczenie będzie Twoim zabezpieczeniem i wsparciem finansowym. Polisa pokryje bowiem zobowiązanie, które posiadasz. Tym samym nie musisz się martwić o pieniądze na spłatę zadłużenia.

Co ważne, aby środki z ubezpieczenia zostały uruchomione, należy wysłać do towarzystwa ubezpieczeniowego wniosek o wypłatę pieniędzy, a także dokumenty potwierdzające naszą niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to produkt, który ma chronić Twoje mienie przed skutkami zdarzeń losowych. Jest zabezpieczeniem na wypadek całkowitej lub częściowej utraty majątku. Taka polisa ma szeroki zakres ochrony. Obejmuje zaistnienie takich zdarzeń losowych, jak: pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, przepięcia.

Może stanowić zabezpieczenie dla banku i pomóc w uzyskaniu kredytu, ponieważ ochrania mienie, którego właścicielem stanie się podmiot trzeci.

Czy trzeba ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

W polskim prawie nie ma zapisu, który by nakładał na nas obowiązek wykupienia dodatkowego ubezpieczenia do kredytu hipotecznego. Taka polisa jest nieobowiązkowa, to tylko dodatkowa opcja, z której możesz skorzystać, np. aby zapewnić sobie lepsze warunki kredytu.

Dodatkowo wykupienie specjalnej polisy do zobowiązania na tak długi okres, na jaki zazwyczaj brane są kredyty hipoteczne, a więc kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, stanowi ochronę dla Twoich najbliższych, np. na wypadek Twojej śmierci. W takiej sytuacji nie będą oni obciążeni spłatą Twojego zobowiązania, ponieważ spłaci je ubezpieczyciel.

Warto pamiętać także, że mimo iż nie musisz wykupować polisy do kredytu, to część banków może nie udzielić Ci finansowania, jeśli nie skorzystasz z takiego produktu. Polisa stanowi bowiem zabezpieczenie spłaty zobowiązania – a w przypadku kredytów hipotecznych mamy do czynienia zazwyczaj z wysokimi kwotami kredytu i długim okresem spłaty. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych jest więc spore. W związku z tym kredytobiorcy, którzy skorzystają z takiego ubezpieczenia, są dla banku bardziej wiarygodni i szybciej mogą uzyskać pozytywną decyzję kredytową.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Jak wspomnieliśmy wyżej nie ma obowiązku wykupowania ubezpieczenia kredytu. Jednak, czy jak się na nie zdecydujemy, to czy po czasie możemy z niego zrezygnować? Tak, w większości banków jest to możliwe. Warto jednak dobrze to przemyśleć, ponieważ czasami możemy w ten sposób pogorszyć swoją sytuacje. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wykupiliśmy polisę do kredytu, aby skorzystać z oferty promocyjnej. Rezygnując z ubezpieczenia, tracimy również lepsze warunki kredytu, czyli np. niższe oprocentowanie, brak marży, a więc koszty naszego zobowiązania wzrastają. W takim wypadku może okazać się, że lepiej będzie trzymać się umowy ubezpieczenia i spłacać kredyt na promocyjnych warunkach.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego się opłaca?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wiele zależy od naszej indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Na pewno warto zaznaczyć, że ubezpieczenie kredytu gotówkowego ma wiele zalet. Przede wszystkim mając takie zabezpieczenie, mamy pewność, że w razie choroby, czy wypadku nasze zobowiązanie zostanie uregulowane. Zyskujemy więc większe bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych sytuacji i poczucie stabilności finansowej.

Dodatkowo polisa chroni naszych bliskich w przypadku naszej śmierci. Wykupując ją, zabezpieczamy ich przed ewentualnym obowiązkiem spłaty pozostałego kredytu. To bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, gdy Ty jako kredytobiorca jesteś głównym żywicielem rodziny. W przypadku kredytów na wyższe kwoty, jak kredyt hipoteczny, ubezpieczenie chroni Twoich najbliższych przed ryzykiem utraty mieszkania i wysokim zadłużeniem.

Warto podkreślić, że zazwyczaj takie ubezpieczenie nie jest też bardzo obciążające – w zależności od kwoty kredytu może to być od kilkunastu, kilkudziesięciu złotych miesięcznie do 100-200 zł w przypadku kredytów hipotecznych. Dodatkowo zazwyczaj koszt takiej polisy wliczany jest w miesięczną ratę. Warto więc pomyśleć o jego wykupieniu w momencie składania wniosku o kredyt.

Oczywiście możesz nie wykupować ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Czasem może okazać się to bezcelowe. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy masz polisę na życie na odpowiednio wysoką sumę – a więc taką, która bez problemu opłaci Twoje zobowiązania w razie Twojej śmierci i dodatkowo będzie też stanowić wsparcie dla Twoich najbliższych. Jeśli dodatkowo do wypłaty uposażyłeś swoich spadkobierców, to taka dodatkowa polisa do kredytu na wypadek śmierci może być bezcelowa.

Dodaj komentarz